Férfisorsok, férfi problémák

Miskolc – A férfi szeretné, ha folyamatosan érezhetné, szükség van rá.

A férfiak a társadalomban betöltött szerep és státusz változásait élik meg napjainkban – mondja Szögedi Dalma klinikai szakpszichológus. – Vannak, akik ezt könnyebben és vannak, akik nehezebben viselik el a „férfias” szerep mellett bekövetkező átértékelődő, olykor csökkent értékű státusz-váltást. A férfiak a védelmezők, a dominánsak, a tettre készek, a lányukat féltőn óvók, a fiukat határozottságra nevelők. A férfiak azok, akik mennek a háborúba, hagyományosan fizikai erővel járó munkát végeznek – a tipikus férfi szakmák is ezt mutatják. A férfiszerep egyet jelent a munkával, a sikerrel, a versennyel, erővel, tekintéllyel. Az által, hogy a női szerepek erősödnek, a férfias vonások lágyulnak, s a férfiaknál eddig nem tapasztalt veszteségek jelenhetnek meg az önérzet, önértékelés terén.

Elvárások

A szerepelvárások (családfenntartó a férfi) és a racionális társadalmi lehetőségek (munkanélküliség) közötti távolság sokszor önértékelési zavarhoz, kisebbrendűségi érzés kialakulásához vezethetnek. Mindeközben a nők társadalmi helyzete erősödik, egyenrangúságuk alakulása vezethet a férfinél elbizonytalanodáshoz, belső feszültséghez, frusztrációhoz, teljesítményszorongáshoz, agresszívabb magatartáshoz.

A gyermekkori neveléstől kezdődően egymástól eltérő szerepekre készítik fel a fiúkat és a lányokat. A fiúknál már gyermekkorban is elvárt az önérvényesítés, a versenyszellem, de bizonyos fokig megengedett az agresszivitás is. A 21. században nehézséget jelent, hogy kevés a kötendő példa és magasak az elvárások a nők és férfiak felé egyaránt.

Amíg régen, a férfiak a család fenntartói voltak, s az életükben a munka volt a központi helyen, addig ma egy férfi már általában kiveszi részét a családi életből, s elképzelhető, hogy a feleség keres többet – így például az apa marad otthon a gyermekkel. A média hatásának és a hagyományos szerepek eltolódásának hatásaként megjelentek az ún. metroszexuális férfiak, akik rendkívül sokat adnak a külső megjelenésükre, költenek a szépségápolásukra. Újabban megfigyelhető, hogy a fiatal férfiak egyre későbbre tolják az élet hagyományos mérföldköveit.

Általában elmondható, hogy a férfi szeretné, ha folyamatosan érezhetné, szükség van rá. A férfiakat úgy lehet ösztönözni, ha elismerik az erőfeszítéseiket. A férfias gondolkodás része, hogy megoldásokat keresnek, azért, mert ezzel bizonyítani tudják hozzáértésüket. A férfiak, ha zaklatottak, frusztráltak, akkor inkább szeretnek egyedül lenni. Gyakran visszavonulnak, magukba fordulnak, és a gondjaik megoldására koncentrálnak – egyedül. Ha egy férfira nagy nyomás nehezedik, akkor elérhetetlenebb lesz a társa számára, kapcsolataiból távolodik. Bagdy Emőke úgy fogalmaz, hogy a nők feladata a férfiakat „karban tartani”, ami jelent testi és lelki törődést is.

ÉM