Fenntartói vita állja a tanári fizetés útját

Fenntartói vita állja a tanári fizetés útját - illusztráció
Fenntartói vita állja a tanári fizetés útját - illusztráció
Miskolc, Budapest – Miért nem kapták meg a Szinergia középiskola tanárai a fizetésüket? – kérdeztük a minisztériumtól. Válaszoltak.

A napokban írtunk arról, hogy a Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola az elmúlt tanévben nem kapta meg az állami támogatást, ezért tanárainak több havi munkabérével tartozik. A középiskolának Miskolcon is működött tagintézménye. Igaz szeptemberben itt már nem indítottak képzéseket, de 10–12 miskolci tanár szintén nem kapott fizetést. Kérdéseket küldtünk az üggyel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumába, ahonnan a következő választ kaptuk:

Vitás kérdések

„Az oktatásért felelős tárca a magánfenntartású intézmények számára a forrásokat a költségvetési törvény keretében biztosítja, igénylés alapján. Az igénylésalapú támogatást az oktatásigazgatási nyilvántartásban bejegyzett jogosultak kaphatják meg. Az igénylést az intézmény fenntartója a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához nyújtja be.

A rendelkezésre álló információink szerint a fenntartó alapítvány belső vitái miatt jelenleg bírósági eljárások vannak folyamatban, melyek nem teszik lehetővé a támogatás kifizetését. Az állam­kincstár a bíróság jogerős döntése után intézkedhet annak érdekében, hogy a támogatást az arra jogosult jogi személy részére utalhassa ki. A köznevelési szakterület több alkalommal is fogadta (mindkét) fenntartó képviselőit, de mivel a finanszírozással kapcsolatos kérdésekben 2016. július 1-je óta első és másodfokon is a Magyar Államkincstár jár el, így az Emberi Erőforrások Minisztériumának nincsen hatásköre a vitás kérdés eldöntésében. Ugyanakkor az intézmény működése és fenntartása körüli jogszerűségi problémák olyan mértékűvé váltak, hogy a hivatalok összehangolt beavatkozása vált szükségessé a törvényesség helyreállítása érdekében. Amennyiben sor kerül a köznevelési intézmény törlésére, úgy a törvény értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság köteles kijelölni egy olyan nevelési-oktatási intézményt, amely a megszűnt intézmény diákjainak felvételét nem tagadhatja meg.”

A Szinergia középiskola igazgatója, Mogyorósi Ferencné azonban közleményében azt írja: a szaktárca indoklása az iskola kollégái számára érthetetlen, „mert a 2016/17-es tanévben minden más hivatal, közigazgatási szerv egyértelműen az Akvamarin Nkft.-t tekintette fenntartónak. A Szinergia Alapítvány 2015/2016. tanév végéig látta el a fenntartói feladatokat”.

ÉM-HE


Tíz-tizenkét miskolci pedagógus nem kapta meg többhavi munka­bérét - illusztráció
Miskolc - Elmaradt az állami támogatás, ezért elmaradt a tanárok fizetése is. Tíz-tizenkét miskolci pedagógus nem kapta meg többhavi munka­bérét. A Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola nem tudta kifizetni tanárainak járó többhavi munkabérét és vizsgadíját az elmaradt állami támogatás miatt...