Felsőnyárádiak liechtensteini élménybeszámolója

Felsőnyárád – A felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola igazgatójaként, Nagy Tamás köszönetét kifejező levelet írt a szuhavölgyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Gergely Zoltánnénak.

A felsõnyárádi Nyárády András Általános Iskola igazgatójaként, Nagy Tamás köszönetét kifejezõ levelet írt a szuhavölgyi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének, Gergely Zoltánnénak, amiért három tanulójuk részt vehetett a liechtensteini tapasztalatszerzõ utazáson.

Élménybeszámolók

Ebben többek között ez áll: A Nyárády András Általános Iskola igazgatójaként köszönetemet szeretném kifejezni, hogy iskolánk három tanulója: Lipták Karolina, NagyZsuzsanna és TóthPatrik német nyelvterületre, Liechtensteinbe utazhatott az Önök közremûködésével. A gyermekek boldogan számoltak be élményeikrõl és osztották meg velünk mindazt, amivel e pár hét során szellemiekben, lelkiekben, látványban, nyelvismeretben gazdagodtak. Örömmel hallgattuk élménybeszámolóikat a színes programokról, rendezvényekrõl, látogatásokról, egyéni produkcióikról, melyekkel talán iskolánk életének egy-egy szeletét eljuttathatták külföldi iskolástársaikhoz és ezzel is öregbíthették iskolánk jó hírnevét. Úgy gondolom, hogy látva gyermekeink szemében a vágyat (általános iskolásként “világot láthatok”) az örömöt, a csillogást ez minden kinccsel felér.

Sokat jelent

Boldogok vagyunk, hogy kicsiny iskolánk tanulói eljuthatnak külföldre és ismerkedhetnek a nyelvvel, az ott élõ emberekkel, a kultúrával és német nyelvterületen gyakorolhatják a tanórákon elsajátított idegen nyelvi ismereteket.
Ez rendkívül sokat jelent nekünk pedagógusoknak, és látjuk, hogy gyermekeinknek is. Köszönjük! Nagy segítségünkre vannak a német önkéntes szolgálatot teljesítõ fiatalok, hiszen tanóráinkon, szakköreinken pedagógusaink munkáját könnyítik, részt vesznek iskolánk sportrendezvényein, sportköri foglalkozásain és segítenek, ahol tudnak, teszik a dolgukat, mintegy részeseivé váltak iskolánk életének. Mi, a Nyárády András Általános Iskola vezetése és valamennyi pedagógusa, büszkék vagyunk a Családsegítõ Szolgálattal és a Máltai Szeretetszolgálattal ápolt jó, és úgy érzem, gyümölcsözõ kapcsolatunkra, mely reméljük, a jövõben is csak épülni és fejlõdni fog. Köszönjük a segítséget és a jóindulatot irányunkban. Szívbõl hálásak vagyunk munkájukért és fáradozásaikért
– foglalta össze gondolatait Nagy Tamás felsõnyárádi iskolaigazgató.

 

BGy