Félnek, hogy elveszítik nyugalmukat

Nyírbátor – Sírtak az idősek, mert átalakul a nyugdíjasok otthona, a szakember viszont biztonságot ígér. Levél. Olvasónk panasza teljes terjedelemben. [.pdf – 93KB]

Örültünk, amikor Nyírbátor önkormányzata nyugdíjasok otthonát épített a város központjában – kezdte szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét a nyírbátoriJuhász Jánosné, s így folytatta:


Koncentrálódnak
a szakfeladatok
Mint Bartha Edina kiemelte,
az átminõsítéssel egyidõben 50 férõhelyre
emelik a végleges elhelyezésû férõhelyeket,
12-re az átmeneti ellátást biztosító
férõhelyeket és 20-ra a nappali elhelyezést
nyújtó férõhelyeket. Az átalakítással
vegyes profilú intézmény alakul ki, ahol egy telephelyen
koncentrálódnak az ellátandó szakfeladatok,
biztosítva az átjárhatóságot, komplex
ellátást, és a szakmai munka még magasabb színvonalát.

Az idősek eladták a házukat és ebből tudták befizetni az egyszeri hozzájárulás 1,5 millió forintos összegét, hisz azt mondták nekik, hogy életük végéig a 2 ágyas szobákban teljes ellátást kapnak havi térítési díj megfizetése mellett. Mindez így is volt 2007. február 8-ig, amikor a helyi önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, visszaminősíti az otthont ápoló-gondozó otthonná, mivel nem tudják az intézményt fenntartani és a módosított szociális törvény különben sem teszi kötelezővé számukra egy ilyen típusú intézmény fenntartását.

A bentlakó idősek megrendülve hallgatták a vezetőjük által közölt hírt. Sokan sírva fakadtak, hiszen eladták házukat, semmilyen vagyonuk nem maradt. A 2 ágyas szobákba bevihették a maradék értékeiket és most még ettől is meg akarják fosztani őket, mert 3 ágyas szobává alakítják a már megszokott, aprócska szobájukat.

Vigasztalásként tényeket közöltek velük és hozzátartozóikkal, hogy időarányosan az egyszeri térítési díjat ugyan visszafizetik, de a 70-80 éves kisöregeket nem ez érdekelte, hanem a nyugalmuk, amit most egy pár ember döntése felborított.

Megnövekedett költségek

Az 1999. októberében megnyitott, emelt színtű ellátást biztosító nyugdíjasok otthona gondozotti kihasználtsága mindig megfelelő volt, viszont az állandóan emelkedő fenntartási kiadások miatt az önkormányzat évről-évre egyre jelentősebb összeggel támogatta az intézmény működési kiadásait – reagált Olvasónk levelére Bartha Edina, a nyírbátori Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője.

Elmondta: ez éves szinten 25-30 millió forint nagyságrendű összeg, amely egy gondozottra nézve évi mintegy 500 ezer forint önkormányzati támogatást jelent. Ezt a támogatási összeget jelentős mértékben növelni kellene az elkövetkezendő években, mivel az emelt szintű idősellátás finanszírozásából az állam fokozatosan kivonul, tehát a működtetés a továbbiakban szinte teljes mértékben piaci finanszírozásból lenne megoldható. Közben láthatóvá váltak olyan társadalmi folyamatok melyek leíró jelleggel, pontos képet mutattak bizonyos várható jövőbeli tendenciákról, szakmai elvárásokról, s ezek a társadalmi, gazdasági, szakmai változások hozták azt az igényt, hogy az emelt szintű – átlagot jóval meghaladó minőségű – szolgáltatást biztosító nyugdíjasok otthonát racionálisan át kell szervezni, és működőképességét hosszú távon biztosítani kell.

Minőségi munkával

A város vezetőinek az a célja, hogy az időskorúak végleges elhelyezését továbbra is magas szinten, minőségi szakmai munkával tudják biztosítani – hangsúlyozta Bartha Edina, s hozzátette:

Ennek megfelelően a jogszabályok adta lehetőségek, valamint a szakemberekkel történő gyors áttekintés alapján azt a döntést hozta az önkormányzat, hogy átminősíti az átlagot jóval meghaladó minőségű ellátás biztosítását ápoló-gondozó otthoni ellátássá.

A változások az ellátottak – a lakók – intézményi jogviszonyát nem érintik. Az átalakítás során messzemenőkig figyelembe lettek véve az idős bentlakók érdekei, a szakmaiság és a humanitás egyidejű biztosítása mellett – emelte ki Bartha Edina, majd kiegészítette:

Az egyszeri hozzájárulások időarányos részének visszafizetése is maradéktalanul megtörtént. Az intézmény működtetésének átalakítása, megváltoztatása szociális szakmai feladat, mely konkrét tényeken és a jogszabályoknak való teljes megfelelésen alapul.

– Koncz Nóra –