"Fellázadtak" a Búza téri piacosok

illusztracio
illusztracio

Miskolc – „Fellázadtak” az új
„kispiac” ellen a Búza téri
árusok. Panaszaikat levélben juttatták
el Káli Sándor polgármesternek,
és nekünk…


Amikor megnyílt az új
vásárcsarnok és piac
Miskolcon
, sokan kifogásolták hogy
azokkal az őstermelőkkel, akik csak maroknyi,
minimális értéket
képviselő áruval piacoznának
/egy csokor virág, kis befőtt, két
tálnyi szilva/ a
„nénikékkel” mi lesz?
Ráadásul ott maradt az új
kulturált piac háta mögött a
volt virágpiac területe, amelyen –
és a környező járdákon –
próbáltak a kis árusok
földről árulni, nem csekély
szemét közepette. Végül is
lakossági nyomásra csak lett a
virágpiac helyén egy új
kispiac”, ami a fentebbi
igényt próbálná lefedni, de
kulturált módon.


Csakhogy most meg az új piacon
működő kereskedők lázadtak
fel – levelet írva a polgármesternek,
hogy számukra ez a megoldás
előnytelen, és nem is korrekt.
Szerintük a “rájuk nyitott” Kertész
Áruház mögötti másik
piac engedély nélkül
működik, és ők azzal a
feltétellel vállalták az
üzletek kialakítását,
és fizettek egyénenként több
millió forintot, hogy nem nem lesz másik
piac. Hát nem egyszerű a
helyzet…

A három oldalas levelet eljuttatták
szerkesztőségünknek is, amit
változtatás nélkül, teljes
terjedelmében közlünk.


 

A
levél


„Alulírottak,
mindnyájan a Miskolc
Búza téri piac

kereskedői, azzal a
kéréssel fordulunk a T.
Polgármester Úrhoz, hogy
a Miskolc, Búza
téri

zöldség-gyümölcs
és virágpiac mellett
újonnan kialakított
vegyes kispiac
működtetését
megszüntetni, és annak a
helyén a
vásárlók
részére ingyenes
parkolási
lehetőséget
biztosítani
szíveskedjék.


Kérésünket az
alábbiakkal indokoljuk.

Legelőször megjegyezzük,
hogy éppen az Uniós
elvárásoknak nem
megfelelő viszonyok miatt
épült a valóban
korszerűnek mondható
piac. Bennünket
kereskedőket biztosítottak
arról, hogy másik piac
itt nem létesül. A
piacon belül
kialakított
üzleteinkért
négyzetméterenként
240.000.-Ft-ot fizettünk, a
tíz éves bérleti
jog fejében.

Akik nem tudták megfizetni a
bérleti jog igen magas
összegét, sokkal magasabb
bérleti díjat fizetnek.
Külön fizetnünk kellett
az üzlet
festéséért, a
burkolási
munkákért, a
vízóráért,
a kézmosó
kialakításért, a
villamos, gépészeti,
tűzoltósági
engedélyekért, stb.


Ezen felül fizettünk az
üzlet
működtetéséhez
szükséges
hatósági engedély
beszerzéséért is.
Fentieket összegezve,
jelentős összeget
ruháztunk be azért, hogy
magunknak és családunknak
megélhetést
teremtsünk. Ezen kiadásokon
felül minden hónapban
bérleti díjat
fizetünk,
négyzetméterenként
5.500.- Ft. + ÁFA, illetve
6.500.- Ft.+ ÁFA összegben,
valamint fizetünk
üzemeltetési díjat
is, amely magában foglalja a
liftek, a fűtés és a
rendfenntartó szervezet
díját.

Megjegyezzük, hogy
fűtés az
épületben nem
megoldott.

A szabadtéri
árusításért
asztalonként szintén
jelentős összeget
fizetünk. Megjegyezzük, hogy
eredetileg az asztal
igénybevételét
csak azok számára
biztosította az
üzemeltető, akiknek
bérleti jogos, vagy emelt
összegű bérleti
díjas üzlete van, illetve
ez feltétele volt az asztal
igénybevételének.
Ezen kívül arról
votl szó, hogy
néhány asztalon idős
nénikék fognak esetleg
árusítani.


Ma már azonban asztal is kap az
is, akinek üzlete nincs, és
kereskedői
tevékenységet
folytat.

Nehezen indult be az élet, a
forgalom a piacon. Egészen
mostanáig nem szívesen
látogatták a miskolciak a
piacot. Ennek oka volt, pl. hogy
télvíz idején
megfagyott az áru, sok a
zsebtolvajlás, és
visszatartó a fizetős
ténye parkolás is. A
vevők mostanában kezdtek
visszatérni a piacra,
és mi kereskedők
kezdtünk bízni abban, hogy
ki tudjuk termelni a havi rezsit
és sikerült
megélnünk. Nagyon sokat
dolgozunk, hajnalban kerülnk,
késő
délutánig árulunk,
rakodunk, nehéz munkát
végzünk. A bérleti
jog tíz évre
történő
megvásárlásával
az életünket,
jövőnket tettük bele
ebbe a
vállalkozásba.

Sokan kölcsönt vettünk
fel, az ingatlanainkat jelzálog
terheli. Mi ebből a
vállalkozásból
szeretnénk megélni, sokat
tettünk és teszünk
ért. Nem
munkanélküli
segélyért állunk
sorba, hanem a magunknak teremtett
munkahelyünkön
becsülettel dolgozunk és
jövedelmünk után
adózunk.


Mindez veszélybe került
azzal, hogy kialakításra
került az új
kispiac, ahol az árusok
csupán az asztal bérleti
díját fizeti, amely
díj a tudomásunk szerint
személyre szólóan
megegyezés tárgyát
képezi. A kispiac a
vevőket elviszi előlünk,
ismét visszaesett a forgalmunk.
Ez azt eredményezi, hogy nincs
elegendő bevételünk,
amelyből a rezsit
kifizethessünk, nem is
beszélve a családjaink
megélhetéséről.
Továbbmenve, veszélybe
került az eddig ebbe a
vállalkozásba befektetett
pénzünk, energiánk,
hiszem ha nem tudjuk fizetni a rezsit,
úgy elveszíthetjük a
bérleti jogot is, s
ezáltal a munkánkat
is.

Hangsúlyozni
kívánjuk, hogy azzal a
feltétellel vállaltuk az
üzletek
kialakítását,
fizetünk egyénenként
több millió forintot, hogy
nem lesz másik
piacosoktól


Becsapva érezzük magunkat.


Az gondjuk, hogy jogállamban az
adott szónak ereje,
jelentősége van. Ezen
túlmenően illogikus, hogy
megszüntetnek egy korszerűen,
közegészségügyileg
veszélye,
felépítenek egy
új, korszerű, s majd
mellé, a régi
helyére engednek
kialakítani egy megint
korszerűtlen, az
előírásoknak nem
megfelelő piacot. Elhisszük,
hogy kell a verseny, de amíg mi
– a
megvalósítás
beruházásán
túl – százezreket
fizetünk havonta, addig nagyon
könnyű dolga van annak,
akinek adott esetben még a
saját áruja sincs, – a
nagybanin szerzi be az árut
– és a kerekedéssel
kapcsolatban sincsenek
mérhető
költségei.

Ráadásul
számlát sem adnak az
esetek nagy részében. Ez
nem őstermelői
kispiac, ami ellen nekünk
sem lenne kifogásunk. De az,
hogy minden beruházás,
költség nélkül
az ott áruló
kereskedők elviszik a mi
vevőkörünket, ez
elfogadhatatlan számunkra.


Kérjük annak a
kivizsgálását,
hogy mely szervek és milyen
engedélyeket adtak ki, ezek
jogszerűek-e, s
egyáltalán van ennek a
kispiacnak engedélye a
működéshez.
Rendkívül furcsának
találjuk azt is, hogy az
épület egyik szárnya
teljesen üresen áll, a
logikus az lenne, hogy az itteni
üzlethelyiségeket
vennék meg, vagy
bérelnék ki, akik
kereskedni akarnak, s ebben az esetben
közel azonosak lennének a
feltételek.
Kérelmünk kiterjed a
parkolási
lehetőségek
felülvizsgálatára
is. Minden
bevásárlóközpontnak
van ingyenes parkolója, igaz a
belvárosban korlátozott
annak időtartama.

Sérelmes számunkra, hogy
a mi vevőinknek tíz perc
parkolásért is
fizetniük kell. Nagyot
lendítene a piac
forgalmán, ha lenne mód
ingyenes parkolásra is. Erre a
célra kiválóan
alkalmas lenne a kispiac
helye, amelyet nem nagy
beruházással ki lehetne
alakítani parkolónak.


Alulírottak kérjük
T. Polgármester Úr
válaszát a 3501. Miskolc
Pf. 691 számra megküldeni
szíveskedjék.
Bízunk abban, hogy a Tisztelt
Polgármester Úr
átérzi a
problémánkat, az
igazunkat, és
kérelmünket
teljesíti. A piac
üzemeltetőjének
képviselője mindig arra
hivatkozik, hogy felsőbb
utasításra cselekszik.
Úgy gondoljuk, hogy
Polgármester úrnál
felsőbb hivatalos személy
nincs ez ügyben, nagyon
bízunk a
megértésében.

Már most jelezzük, hogy
amennyiben mégsem
érjük el a
kérelmünk szerinti
kívánt célokat, a
kispiac azonnal
megszüntetését,
úgy az ügyet jogi
útra tereljük, és
minden fórumot igénybe
veszünk, minden
hatóságot
megkeresünk a megoldás
érdekében. A jelen
levelünket személyesen
átadtuk 2009. május
27-én a Polgármesteri
hivatalban a polgármesteri
fogadóórán
és elküldjük
ajánlott levélben is a T.
Polgármester Úr
részére.

Miskolc, 2009. május 25.”


Kapcsolódó cikkek: