Felidézték a neves tudás munkásságát Abaújdevecserben

A kiállítás sok érdeklődőt vonzott
A kiállítás sok érdeklődőt vonzott - © Fotó: Magánarchívum
Encs-Abaújdevecser – Csoma József-emlékkonferenciát tartottak a napokban Abaújdevecserben.

Ra­gyol­czi Csoma József helytörténész, régész, heraldikus, genealógus születésének 170. évfordulója alkalmából szerveztek konferenciát a napokban Encs Abaújdevecser városrészében. A neves tudós Rásony községben 1848-ban született. Abaújdevecserben, az ottani birtokán levő kastélyában élt és dolgozott.

Sárospatakon végezte jogi tanulmányait. Később archeológus, heraldikus (címertudós), genealógus (származástannal foglalkozó történettudós) volt. 1900-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1906-tól a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság másodelnöke lett. Az Abaúji Református Egyházmegye és a Sárospataki Református Kollégium világi tanácsbírája volt. A megemlékezés koszorúzással kezdődött a Csoma-kriptánál.

Köszöntőt Molnárné Juhász Éva, az Abaújdevecseri Településrész Önkormányzatának elnöke mondott köszöntőt. Az emlékkonferencia a felső Csoma-kastélyban folytatódott. A helyi óvodások műsora után a tanácskozást Kléri Bertalan alpolgármester nyitotta meg. Ezt követően szakmai előadások méltatták Csoma József munkásságát.

Az abaújdevecseri városrész összefogásával és a művelődési központ segítségével készült el a Csoma-emlékszoba, amelyet a konferencia résztvevői is megtekinthettek. A rendezvény zárszavát dr. Nagy László, az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület elnöke mondta el.

A tanácskozás rendezői az Abaúji Honismereti és Hely­tör­­téneti Egyesület, a Bor­sod- Aba­új-­Zemp­lén Megyei Honismereti Egyesület, Encs-Aba­­új­­de­vecser Részönkormány­za­ta és az Encsi Városi Műve­­lő­dési Központ voltak.

HE