Felhívás: Tartsuk tisztán környezetünket!

Felhívás: Tartsuk tisztán környezetünket!
Miskolc – Felhívással fordulunk Miskolc város lakosságához, hiszen lakókörnyezetünk tisztán tartása és rendezettsége közös ügyünk!

Kérjük Miskolc lakosait a tulajdonukat képező ingatlan és az ingatlan előtti zöld sáv rendszeres kaszálására, tisztán tartására. Felhívjuk a figyelmet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. (VI.7.) sz. rendeletének 6. §- ára, amely kimondja: a lakóknak ingatlanuk előtti, melletti és mögötti 10 méteres szélességben kötelességük rendet tartani, a köztisztaság megőrzésében mindenkinek kötelessége közreműködni. A tisztán tartáshoz hozzátartozik az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, a zöldterületek gaztalanítása, kaszálása, gyűjtőhelyre szállítása is. A rendelet érvényes a szórakoztató-, vendéglátóipari, kereskedelmi egységek és más elárusító helyek (büfékosi, trafik, utcai árusok, taxi állomás) üzemeltetőire is.

Gyomnövények irtása kötelező

Vegyük fel közösen a harcot a parlagfű és más allergiát okozó gyomnövények ellen is. A védekezés során nagyon fontos, hogy azt a virágzás előtt végezzük el, ellenkező esetben a pollentermelést nem tudjuk meggátolni. A mechanikai úton történő védekezés kis területen gyomlálással – gyökérrel együtt történő kihúzással, nagyobb területen rendszeres kaszálással – vegetációs időszakban időjárástól függően legalább havonta egyszer úgy, hogy 1-3 cm-es tarló maradjon.
Miskolc városa pályázott az országos közfoglalkoztatási program támogatására, amit a parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek számára írt ki a Nemzetgazdasági Minisztérium. Térségünk parlagfű által ugyan nem a legszennyezettebb, de a minisztérium a kistérségek meghívásánál figyelembe vette a foglalkoztatás- politikai szempontokat is. Pozitív elbírálás esetén a parlagfüves, és egyéb allergén növényekkel fertőzött területek kaszálását 45 fő kezdheti meg július 01-től 2 hónapon keresztül.

Gyomos területeket bejelentése

Június 30-ig az ingatlantulajdonosoknak eleget kell tenni ennek a törvényi kötelezettségnek. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, bírság szabható ki. Célunk nem a büntetés, hanem Miskolc város rendezetté, élhetővé tétele. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. (VI.7.) sz. rendelet betartását a Közterület-felügyelet ellenőrzi.
A nem önkormányzati tulajdonú területeken a Városgazda Kft. 18 Ft + ÁFA / m2 + szállítási díj +elhelyezési díj ellenében végzi a kaszálást, ezen felül még növényvédelmi bírság is terheli a földtulajdonost, melyet a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztálya szab ki. Kérjük, hogy aki Miskolc területén elhanyagolt, gondozatlan, gyomos ingatlant észlel, jelezze a 46/507-049 telefonszámon.
Vegyük fel közösen a harcot egészségünk és a kulturált környezet rendben tartása érdekében és tegyük együtt otthonosabbá lakókörnyezetünket és egész Miskolcot.  
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .