Feléhez közelednek a vagyonosodási vizsgálatok

Az ötezerhez közeledik az elkezdett vagyonosodási vizsgálatok száma, amely a fele az idei évre a kormány által elrendelt 10 ezernek. A Független Hírügynökség információja szerint 500 esetben már végére is értek a kutakodásnak az APEH ellenőrei, de ezek tartalmáról egyelőre nem kaptunk információt.

A vagyonosodási vizsgálatok során az adóhivatal a kiválasztott embereknek egy 20 kérdésből álló űrlapot ad át, amelyekre az általa meghatározott időszakra évenkénti bontásban várja a válaszokat. (A nyomtatvány szövege hírünk végén olvasható.)

Az ellenőrzés önbevalláson alapul, de a válaszok szinte mindegyikéhez egy sor iratot is bekér az APEH – például még arról is, honnan szerezték be az építőanyagot egy építkezésen. Sőt, a revizorok többféle dokumentumot maguk is beszerezhetnek például bankoktól, vagy az ingatlan-, gépjármű-, és hajónyilvántartásokból is. Egy APEH-illetékes a Független Hírügynökségnek elmondta, hogy ezek közül a banki folyószámla-kivonat az egyik legerősebb fegyver: a költekező életmód ezen keresztül nagyrészt nyomon követhető, mert például a bankkártya-használat összes fontos adata megtalálható a banki igazolásokon, amelyek utólag nem manipulálhatók.

Az azonban kérdés, hogy a különféle hivatalok, és a pénzintézetek fogják-e bírni a sokezres tudakozódó levél feldolgozását, és a személyekre vonatkozó adatok összeszedését például arról, hogy valakinek van-e bankszámlája – közölte az adóhivatal munkatársa.

————————————————————————————————-
A vagyonosodási vizsgálati nyilatkozat

1. A viszgált időszakban volt-e főállású, illetve mellékállású munkaviszonya, ha igen, pontosan hol, és mennyi volt a havi bruttó keresete? Rendelkezik-e erről munkáltatói igazolással? (A munkáltatói igazolás becsatolása szükséges.)

2. A vizsgált időszakban végzett-e valamilyen önálló tevékenységet (pl. vállalkozói tevékenységet), ha igen, mi volt ez, és azt az adóhatósághoz bejelentette-e? (Önálló tevékenységgel kapcsolatos iratok becsatolása szükséges.)

3. Önálló tevékenységből mennyi nettó jövedelme volt évente?

4. A vizsgált időszakban volt-e ingó és ingatlan értékesítéséből, tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből, kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, ingatlan bérbeadásából, nyereményből származó bevétele, jövedelme? Ha igen, pontosan miből, kitől, mikor és mennyi? (Kérjük, pontosan nevezze meg az értékesített ingóságot, ingatlant, osztalékot kifizetőt, a bérbe adott ingatlant stb. Az ingó és ingatlan értékesítésével, illetve az értékesített ingó vagy ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a ráfordításokat igazoló bizonylatok, a tartási, öröklési szerződés, a kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget igazoló dokumentum, a nyereményt, bérbeadásból származó jövedelmet igazoló irat bemutatása szükséges.)

5. A vizsgált időszakban kapott-e jelentősebb (100 ezer forintot meghaladó) összegű kölcsönt vagy hitelt pénzintézettől, vagy magánszemélytől, családtól, rokontól, ismerőstől? Ha igen, pontosan kitől, mekkora összeget és mikor? Az összeget visszafizette-e már, ha igen, pontosan mikor és mekkora kamattal? (A kölcsönszerződés, a kölcsön átvételét vagy visszafizetését igazoló elismervények bemutatása szükséges.)

6. A vizsgált időszakban részesült-e örökségben, kapott-e valakitől nagyobb értékű ajándékot, kártérítést? Ha igen, mikor, kitől és mekkora összegben? (Örökség esetén a hagyatéki végzés, kártérítés, ajándék esetén az ezt igazoló iratok becsatolása szükséges.)

7. Külföldről származó, bevallási kötelezettség alá nem eső jövedelemmel rendelkezett-e? Ha igen, mely években, milyen jogcímen? Melyik országból, illetve milyen kifizetőtől (pontos név, cím) származott ezen összeg, igazolása ezzel kapcsolatban van-e? (A külföldi jövedelmet igazoló iratok becsatolása szükséges.)

8. Milyen egyéb, a korábbiakban meg nem említett bevételben, jövedelemben – ideértve az adómentes bevételeket, illetve a bevallási kötelezettség alá nem eső összegeket is – részesült a vizsgált időszakban, azokhoz milyen jogcímen, összegben és mikor jutott hozzá? (A bevétel megszerzését igazoló irat becsatolása szükséges.)

9. A vizsgált időszakot megelőzően milyen olyan megtakarításai voltak, amelyeket a vizsgált időszakban felmerült kiadásaira fordított? Ezek honnan származtak, miben testesültek meg (pl. készpénz, bankbetét, értékpapír stb.), azokat hol nyitották, milyen dokumentumok igazolják meglétüket? (A megtakarításokat igazoló irat becsatolása szükséges.)

10. A vizsgált időszakban vett-e valamilyen ingatlant, akár saját maga, akár más részére? Ha igen, hol, kitől és mennyiért? Az ingatlan vételárát hogyan fizette ki (készpénzben, átutalással, egy összegben, részletekben stb.)? Az ingatlan vásárlási szerződésének becsatolása szükséges.)

11. A vizsgált időszakban építkezett-e, akár saját maga, akár más személy részére? Ha igen, azt a telekingatlant, amelyre építkezett, mikor és mennyiért vásárolta? (Az ingatlanvásárlási szerződés becsatolása szükséges.)

12. Ha építkezett (saját maga vagy más személy részére), az építkezést mikor kezdte el? Építési engedélyt mikor kért és milyen ingatlant épített (jellege, területe)? (Az építkezési engedély becsatolása szükséges.)

13. Az építkezésnél ki volt a kivitelező, az ingatlan építésére mekkora összeget fordított az egyes években és évente, a vizsgált időszakot megelőzően is? Összesen mennyibe került az építkezés? Ha házilagos kivitelezés történt, kik dolgoztak az építkezésen? Rendelkezik-e az építkezéshez kapcsolódó számlákkal, bizonylatokkal? Az építőanyagot honna szerezte be? Az építkezés mikor fejeződött be, mikor lett kiadva a használatbavételi engedély? Jelenleg becslése szerint mennyit ér az ingatlan? (Az építkezéssel kapcsolatos vállalkozói szerződések, számlát, egyéb bizonylatok, a használatbavételi engedély becsatolása szükséges.)

14. A vizsgált időszakban vásárolt-e gépjárművet – ide értve vízi és légi járművet is -, ha igen, mikor, milyen típusút, rendszámút és mennyiért? Jelenleg tulajdonában vannak-e ezek, ha nem, mikor, kinek és mennyiért értékesítette? (A gépjárművek vásárlásaival és értékesítéseivel kapcsolatos szerződések becsatolása szükséges.)

15. Milyen gazdasági társaságban tulajdonos, az említett vagy más társaság részére a vizsált időszakban tagi hitelt vagy kölcsönt nyújtott-e, esetleg más címen bocsátott-e pénzeszközt a társaság rendelkezésére? Ha igen, pontosan mikor, kinek, mekkora összegben, azt visszakapta-e már, ha igen, mikor? (A tagi hitel nyújtásával, visszafizetésével kapcsolatos szerződések, pénzátvételi elismervények becsatolása szükséges.)

16. A vizsgált időszakban nyújtott-e kölcsönt magánszemélynek? Ha igen, pontosan mikor, kinek és mekkora összegben, azért mekkora kamatot számolt fel? Visszakapta-e már, ha igen, mikor? (A kölcsönnyújtással kapcsolatos szerződések, pénzátvételi elismervények becsatolása szükséges.)

17. A vizsgált időszakban milyen további jelentősebb kiadásai voltak (pl. külföldi utazás, nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk, műtárgy vásárlása stb.), és ezek mekkora összeget tettek ki?

18. A vizsgált időszakban hány kereső személy és hány eltartott volt a családjában, mennyi volt az összes, illetve az egy főre jutó nettó jövedelem, mennyi volt a havi kiadás? Ha a kiadások meghaladták a jövedelmet, miből fedezték az eltérést?

19. Rendelkezik-e bankszámlával, ha igen, melyik banknál, és mi a számla száma?

20. Jelenleg milyen ingatlanok, illetve gépjárművek vannak tulajdonában, azokat mikor és milyen jogcímen szerezte (örökség, ajándék stb.)?