Fejlődni csak saját tempóban

Türelem, türelem! – így szól a gyermekpszichológus tanácsa minden olyan szülő számára, akinek iskolás lesz a gyermeke. Dr. Kocsis György Gábor pszichológust kértük meg, adjon néhány hasznos tanácsot a tanévkezdés előtt.

– A türelem két területen is nagyon fontos – hangsúlyozta a szakember. – Az egyik a beszoktatás területe. Nem kell elvárni a gyerekektől, hogy rögtön iskolásként viselkedjenek. A másik, ami a pedagógusok számára is megszívlelendő, hogy minden gyereknek saját tanulási és fejlődési tempója van. Nagy hibát követünk el, ha azt akarjuk, hogy a kisdiák egykettőre megtanuljon olvasni, írni, számolni.

A pszichológus megjegyezte: kutatások eredményei bizonyítják, hogy a magyar nyelven való olvasás elsajátítása időigényes. A jó képességű gyerekek is több év alatt tanulnak meg hibátlanul és értően olvasni.

Nap mint nap

A következő kulcsszó, a következetesség.

– Ne múljon el nap, hogy a gyerek ne foglalkozzon a tananyaggal – hívta föl a figyelmet a szakember. – A szülő feladata a nyugodt légkör biztosítása és az ellenőrzés. A hétvégén is jusson idő gyakorlásra, legalább az egyik nap. Nagyon fontos még, hogy a tanulást hasznos, érdekes és vonzó tevékenységnek tüntessük föl gyermekünk előtt. Azonban nem kell ragaszkodnunk a kitűnő bizonyítványhoz. Sokkal fontosabb ennél, hogy a gyerek szívesen tanuljon, megfelelően fejlődjön, és együttműködjön a pedagógussal.

Versenyeznek

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumba kerülő diákok is kerülhetnek nehéz helyzetbe az iskolaváltás után. A sok jó képességű gyerek között már az első héten elkezdődik a pozícióverseny, ami azt jelenti, hogy mindenki a lehető legjobb helyet szeretné elfoglalni az osztály rangsorában – fogalmazott a pszichológus. – Az első időben ezt jó felszereléssel, márkás ruhákkal érik el. A szülő feladata ekkor az, hogy megértesse gyermekével: jó pozícióba kerülni hosszú távon a tanulási teljesítménnyel, a kreativitással lehet.

KHE