Fejlődik a kistérség

Fehérgyarmat – Ülést tartott a napokban a fehérgyarmati központú Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa, amelyen az Észak-Alföldi Operatív Program regionális akciótervének 4.2.1 konstrukciójához kapcsolódó projektlistáról döntöttek a jelenlévők.

Az akcióterv említett, Oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és közösségi intézményfejlesztés konstrukciója keretében 2,7 milliárd forinthoz jutott a fehérgyarmati kistérség, amelynek az előírt 7 év alatti felhasználásáról határoztunk – tájékoztatott dr. Tilki Attila, a társulás elnöke és hozzátette: a fontosabb feladatok megjelölésével igyekeztek objektíven elosztani a rendelkezésre álló összeget, s különös figyelmet fordítottak azokra a kistelepülésekre, amelyek önkormányzatainak nincs lehetőségük intézményi fejlesztésre.

Mikrotérségekbe sorolva

A Felsõ-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 49 települését a tavalyi év végétõl 9 mikrotérséget alakítottak ki: a hasonló problémákkal küszködõ falvak, illetve önálló mikrotérségként Fehérgyarmat, egy-egy megválasztott polgármester irányításával dolgozzák ki programjaikat, határozzák meg céljaikat, amelyeket ezt követõen a kistérség ülésein vetnek össze, vitatnak meg. A mikrotérségek vezetõi egyben a kistérségi társulás elnökhelyettesei is.
A 9 mikrotérség központja: Szamossályi, Vámosoroszi, Nábrád, Szatmárcseke, Uszka, Kölcse, Kisszekeres, Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat.

A kistérség projektjei keretében megvalósulnak a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztései, s az intézkedés tartalmazza a korszerű egészségügyi rendszer háttérfeltételeinek kialakításához kapcsolódó fejlesztéseket: az orvosi rendelők rendbetételét és korszerűsítését, valamint preventív jellegű egészségházak kialakítását 10 településen.

Megoldják továbbá a szociális ellátást, a közösségi és rekreációs intézmények infrastrukturális fejlesztéseit, valamint az érintett intézmények közötti együttműködések fejlesztését.

A települések a lakosság szempontjából fontosnak tartják a kulturális lehetőségek fejlesztését, amelyet több esetben a szolgáltatások fejlesztésének biztosításával is próbálnak kiegészíteni.

Kiemelt programok

Mint dr. Tilki Attila tájékoztatott, az említett, 2014-ig tartó program mellett a 2007-2008-as időszakban kiemelt projektek megvalósítását tűzték ki célul.

A tervek között 20 projekt szerepel, köztük például a fehérgyarmati városközpont rehabilitációja, a cégénydányádi Kölcsey-Kende kúria felújítása tanösvény kialakításával, a Túr- és a Szamos-rehabilitáció megvalósítása, kistérségi kerékpárút kiépítése, illetve Kömörő, Szatmárcseke, Túristvándi, Penyige, Nagyar települések bevonásával hagyományőrző falu kiépítése.

Sok a feladat, de az én alapelvem az, hogy a többcélú kistérségi társulás csak úgy működik jól, ha a települések összefognak és sikerül elválasztani a politikát a fejlesztéstől – hangsúlyozta dr. Tilki Attila, s kiegészítette: – Figyelembe véve az Észak-Alföldi Régió tervezés meghatározó folyamatait, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseit, a fehérgyarmati kistérségi társulás átfogó célja a földrajzi elhelyezkedésre, illetve a természeti és társadalmi értékekre építő innovatívan, fenntartható módon és dinamikusan fejlődő kistérség megteremtése.

Koncz Nóra –