Ezt írták a korabeli lapok a DVTK-ról I.

Vanger Vilmos
Vanger Vilmos
1910. május elseje: Footballmérkőzés a Vasgyárban.

Vasárnap, május hó 1-én 3 órától a Diósgyőri Vasgyári Testgyakorlók Körének és a Miskolci Sport Egyesületnek két labdarugó csapata tréning mérkőzést rendez, a vasgyár vezetőség által a „Kerekdomb” aljában, a fiú iskola mellett e célra kijelölt helyen. A vasgyári csapat színe piros, fehér.

Mintegy 2-3 éve már hogy a Vasgyárban néhány komoly gondolkodású iparos ifjú szövetkezett, s a maguk gyönyörűségére elkezdték az általános kedvelt labdarúgó játékot művelni. A példa vonzott, s mind több és több ifjú egyesült e szép sport űzésére. Végre a f. évben annyira élénk volt az érdeklődés, hogy a február hóban megtartott közgyűlésen rendszeresen szervezkedve, alapszabályokkal megállapított általános sportegyesületet alakítottak, amelynek elnökévé Vanger Vilmos tanítót, alelnökévé Ihring Antalt választották meg.

Azóta még fokozottabb mértékben és nagy érdeklődés mellett folyik, főleg a labdarúgás gyakorlása. Szép bizonyíték ez az egyesület megalakítás a vasgyári munkás ifjúság jól neveltségének és intelligenciájának. Saját jószántukból, összerejükből a kezdet nehézségeit és akadályait leküzdve egy 70 tagból álló egyesületet képesek megalkotni, a léha mulatozások helyett szabad idejükben a sport nemes szórakoztatásában lelik ambíciójukat. Felhívjuk az érdeklődő közönség jó indulatát és figyelmét a „Testgyakorlók Köre” további működésére is.

(Megjelent: Diósgyőri-vasgyári Hírlap, 1910. május 1.)