Esperessé választották Gordos Attilát Egerlövőn

Esperessé választották Gordos Attilát Egerlövőn
© Fotók: Tóth Balázs
Egerlövő – Szombaton ünnepi istentiszteleten iktatta be Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Gordos Attila lelkipásztort az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesi tisztségébe.

Az Egerlövőn tartott ünnepségen Pintér Elemér egyházmegyei gondnok tekintett vissza a választásra, hangsúlyozva a helyzetfelismerés és megértés, valamint az őszinteség és a nyitottság fontosságát. Dr. Peterdi Béla ismertette az esperesi választás eredményét: mind a 26 jogosult érvényesen szavazott az esperesi, illetve főjegyzői tisztség egy-egy jelöltjére. Az esperes Gordos Attila, a főjegyző az átányi Ferenczfi Zoltán lett.

IMG_9770_650

Csomós József püspök szerint ebben az egyházmegyében van a legtöbb szórvány református, de egy közösséget kell alkotniuk. Gordos Attila figyelmét arra hívta föl, hogy a jó körlevél biztató a hívek számára. Kiemelte, az esperesnek Krisztus rabszolgájának kell lennie.

Gordos Attila az igehirdetés után arról beszélt, hogy az egyháznak gyógyító közösségnek kell lennie, s benne bizalmi légkör kell, el kell fogadni egymást nézettől, véleménytől függetlenül.

IMG_9803_650

Az új esperest egyházmegyei tisztségviselők, Tállai András országgyűlési képviselő és Buktáné Uza Teodóra egerlövői polgármester is köszöntötték.

– TB –