Érettségi – Zajlanak a matematika írásbelik

Budapest – Zajlanak a matematika írásbelik a középiskolákban országszerte, középszinten 1239 helyszínen 70 597 diák, emelt szinten 88 helyszínen 3527 tanuló tesz érettségi vizsgát.

Az Oktatási Hivatal keddi, MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 perces. A vizsgázó először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldja meg. A diákok a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, ezek az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatottak ellenőrizni.
A II. feladatlap két részre oszlik. Az “A” rész három feladatot tartalmaz, ezek egy vagy több kérdésből állnak. A “B” rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot foglal magában, ezek közül a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Két részből áll, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.

Az I. részfeladatsorban négy feladat van, ezek több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A diákoknak négyet kell kiválasztaniuk, megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

Vizsgázónként megengedett segédeszköz (közép- és emelt szinten is) a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, a körző, a vonalzó, a szögmérő, ezekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Matematika tárgyból idegen nyelven is érettségiznek, középszinten 1766 vizsgázó angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven, míg emelt szinten 74 vizsgázó angol, francia, német, spanyol vagy szerb nyelven tesz érettségit.

– MTI –
hirdetés


hirdet�s