A helytörténeti kutatás “kincsesbányája”

Az Ózdi Városi Múzeumban egy tudományos szakkönyvtár is működik, melyet néhány évvel ezelőtt nyitottak meg.

A könyvtár vezetője Németh Lászlóné, aki felsőfokú végzettséggel és nagy gyakorlattal rendelkező szakember. A könyvtárat igénybevevők számára bibliográfiai, szakirodalmi adatszolgáltatást és egyéb más tájékoztatást tud nyújtani. Lehetőséget biztosít a könyvtárközi kölcsönzésre is.

Szemüvegesek és diákok

Ha múzeumunkról esik szó, az embereknek, akik már jártak itt, elsősorban a kohászati gyártörténeti rész jut az eszükbe. De a kultúra iránt fogékonyabbak azt is tudják, hogy a múzeumban más gyűjteményrészek is találhatóak. Így például a régészeti, néprajzi és pedagógiai gyűjtemény. Azt viszont már csak a „tudós” réteg tudja, hogy a múzeum rendelkezik különböző segédgyűjteményekkel, mint a fotó-, a film- és videótár, térkép- és rajztárral lés nem utolsósorban könyvtárral. Ezek a segédgyűjtemények nyújtják – a tárgyi emlékek mellett – a helytörténeti kutatás „kincsesbányáját”. A kutatás említésekor ne csak idős, szemüveges kutatókra gondoljunk, hanem olyan diákokra is, akik általános-, közép-, vagy felsőfokú tanulmányaik során érdeklődnek e téma iránt – mondja Németh Lászlóné.

Folyamatos gyűjtés

Egyedülálló
A használat nemcsak könyvdokumentumokra irányul, hanem a könyvtár, illetve a múzeum egyéb sajátos, a városban csak itt fellelhető speciális gyűjteményeire is. Természetesen a múzeum sajátosságaiból adódóan az írásos és képi információkat, tárgyi dokumentumok megtekinthetőségével is kiegészíthetjük. Így valójában olyan komplex tájékoztatást tudnak adni a helytörténet és helyismeret témakörében, ami a város közgyűjteményi szolgáltatásai tekintetében egyedülálló.

A múzeumi szakkönyvtár az Ózdi Városi Múzeum szervezeti egységéhez tartozik, annak segédgyűjteménye, amely több mint 7 ezer kötetes könyvállománnyal rendelkezik.

Feladata: a múzeumban folyó kutatómunka és más intézmények, iskolák, egyéni kutatók munkájának segítése. A különböző szintű helyismereti, helytörténeti ismeretterjesztés és tájékoztatás a folyamatosan gyűjtött dokumentumok segítségével. Gyűjtőkörét meghatározza az Ózd Városi Múzeum gyűjtőköre, amely több múzeumi szakágat felölel.

Teljességgel gyűjti a könyvtár a helytörténeti, helyismereti dokumentumokat, műszaki területen az ózdi gyár történetére vonatkozó dokumentumokat.

A könyvtár típusából (korlátozottan nyilvános, múzeumi szakkönyvtár) következik, hogy használóinak köre korlátozott. De használhatják: a múzeumok, levéltárak, könyvtárak munkatársai, tudományos intézeti kutatók, tanárok, továbbá minden olyan személy, aki kutató, oktató tevékenységet folytat, valamint minden olyan iskolai tanuló, aki kutatási céllal fordul a múzeum könyvtárához. A könyvtár dokumentumai csak helyben használhatók, nem kölcsönözhetők.

B. Gy.
hirdetés
hirdet�s