Encs, akár a gyorsan növő fa

Encs – Abaúj fővárosa ebben az
évben ünnepel: huszönöt éve
emelkedett városi rangra Encs. A város
polgármestere a növény– és
gyümölcstermesztésben, valamint az
idegenforgalomban látja a felemelkedés
lehetőségét.

ÉM: Milyen
fejlődésen ment át Encs a 25
év alatt?

Bratu László:
Huszonöt év a települések
életében nem olyan nagy idő,
mégis ezen rövid időszak alatt
kedvező földrajzi fekvése, a
vasút, a főút közelsége
és a település lakóinak tenni
akarása következtében vált
kis faluból térségi
központtá Encs. A
várossá avatott település
6400 fős állandó lakosa által
gerjesztett szolgáltatások iránti
igény fejlesztéseket indukált a
gazdasági, kereskedelmi életben,
egészségügyi területen
és a
közműszolgáltatások, az
infrastrukturális fejlesztések
terén egyaránt.

ÉM: Encset Abaúj
fővárosaként is emlegetik. Mivel
szolgált rá erre a címre?

Bratu László:
Encs a várossá avatás
után mint gyorsan növő fa, úgy
terebélyesedett területileg, központi
szerepében és lakói
számában egyaránt.
Átalakult szerkezetileg, a fejlődés
során a városközpont
többször áthelyeződött,
míg kialakult a mai állapot.
Nagysága, dinamikus fejlődése az
aprófalvas abaúji térség
problémáinak felvállalása,
a tőle telhető
segítségnyújtás tette a
várost a vidék kereskedelmi,
igazgatási, oktatási,
szolgáltatási,
egészségügyi és
művelődési
központjává.

ÉM: Az abaúji
térséget gyakran emlegetik a
megyén belül is az elmaradott
térségek között. Ön
szerint mi hozná meg a
fejlődést?

Bratu László: A
mezőgazdaság és a
környék adottságai által
biztosított lehetőségek
mentén a növény– és
gyümölcstermesztés
támogatása mellett az idegenforgalom
lehetőségeinek minél
szélesebb körű
kihasználása hozhatná meg a
fejlődéshez szükséges
tőkét. A felemelkedéshez
nélkülözhetetlen a
munkahelyteremtés. Természetesen a
város ipari területen is
próbál munkalehetőségeket
biztosítani. Jó ütemben
fejlődik az Encsi Ipari Park, az
uniós források kihasználása
meg vonzóbbá teheti a parkot a
befektetők számára.

ÉM:
Várható–e a
közeljövőben valamilyen
beruházás, fejlesztés a
városban vagy a
környékén?

Bratu László:
Céljaink bőven vannak. Az elmúlt
években befejeződött a város
közművesítése, a
közvilágítás
korszerűsítése, tudatos
útfelújítási program
folyik, megtörtént a várost
átszelő utak rekonstrukciója. Az
önkormányzat mindent megtesz annak
érdekében, hogy
intézményei, épületei
folyamatosan korszerűsítésre,
szükség esetén
bővítésre kerüljenek. Elindult
épített értékeink,
műemlékeink felújítása
is. Ezt a folyamatot szeretné a város
vezetése tovább folytatni kiemelten
kezelve a városközpont
kialakításának
igényét.

ÉM: Hogy és
miből élnek itt az emberek, milyen
munkalehetőségek vannak
számukra?

Bratu László: Sajnos a
keresőkorú lakosság jelentős
része kereslet hiányában nem tud a
munkaerőpiacon
érvényesülni.

Magas a szociális
ellátásokból élők
aránya. A keresők jelentős
hányada nem talál magának helyben
megélhetési lehetőséget,
bejárni kényszerül
Miskolcra, vagy más környező
városba. Az önkormányzati
lehetőségek igen szerények.
Mégis, az önkormányzat a
város legnagyobb foglalkoztatója.
Intézményeiben közel 440 fő
dolgozik. A gazdasági nehézségek
miatt a vállalkozók,
gazdálkodó szervezetek
beruházásai, munkahelyteremtő
kezdeményezései minimálisak,
messze elmaradnak a szükségestől.

ÉM: Milyen célokat
tűzött ki a következő 25
évre?

Bratu László: Úgy
vélem, hogy az előttünk
álló legfontosabb feladat a fiatalok
helyben tartása, az itt élők
megélhetését
biztosítandó gazdasági
beruházások támogatása.
Ebben természetesen eredményeket
elérni a mai gazdasági
válság idején nagyon nehéz,
de a település minden
lakójának tennie kell a
meglévő lehetőségek
kihasználása mellett e cél
elérése érdekében.