Emlékhelyet avattak az Edelényi Járásbíróságnak

Akt.:
Impozáns múltidézés
Impozáns múltidézés - © Fotó: Miskolci Törvényszék
Edelény, Kazincbarcika – „Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója…”

A Miskolci Törvényszék évek óta kiemelt feladatának tekinti a bíróságok hagyományainak ápolását, valamint kulturális értékeinek megőrzését és megismertetését. E célkitűzés jegyében pályázaton elnyert összegből 2015 tavaszán a Miskolci Törvényszéken kialakítottak egy régi stílusú bírói dolgozószobát, amelyben elhelyeztek olyan korhű tárgyakat, mint a res­taurált telekkönyvi tároló, régi tárgyalótermi pad, antik íróasztal, írógép, pecsétnyomó, bírói kalapács, felújított páncélszekrény.

A törvényszéken selejtezési és irattározási munkák során nagy mennyiségű, többségében az 1930-as és 1940-es évekből származó iratanyag került elő, melyek között fellelhető volt az Edelényi Királyi Járásbíróság mindennapjait az 1920-as évektől kezdődően bemutató elnöki iratanyag. Ekkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy az edelényi Szász-Coburg-Gothai kastélyban működő Edelényi Királyi Járásbíróság iratanyaga – levéltári kutatómunkával kiegészítve – mind terjedelmében, mind tartalmában méltán alkalmas egy kiadvány megjelentetésére és egy kiállítási anyag összeállítására. A téma az Edelényi Királyi Járásbíróság története, az 1920–1930-as éveket felölelve.

Elkészült a kiadvány

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének támogatásával elkészült kiadvány „Az Edelényi Királyi Járásbíróság története” címmel jelent meg, mely történelmi körsétára invitálja az olvasót az 1920-as évektől kezdődően, betekintést engedve az akkori igazságügyi rendszer és a bírósági szervezet működésébe, valamint a miskolczi királyi törvényszéki és az edelényi királyi járásbírósági igazgatás menetébe. A kiadvány elkészültét hosszas kutatómunka előzte meg, melyet a Miskolci Törvényszéken dolgozó bírósági titkárok, dr. Farkas Eszter és dr. Sztankó Ágnes végezték, az anyaggyűjtésben a Kazincbarcikai Járásbíróság elnöke, dr. Bendicskó György és Laki-Lukács László helytörténész működött közre, míg a kiadvány grafikáját Romenda Rita törvényszéki írnok készítette.

A helytörténész emlékei

Az Edelényi Járásbíróság Kazincbarcikai Járásbíróság épületében kialakított emlékhelyét egy impozáns kiállítással egybekötve adták át. A rendezvényt dr. Bendicskó György, a Kazincbarcikai Járásbíróság elnöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy ő személy szerint is fontosnak tartja a hagyományápolást, történelmünk megismerését, így örömmel vette a felkérést a kutatómunka folytatására és a kiadvány elkészítésére. Dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke beszédében Tamási Áron szavait idézte: „aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója.” Kiemelte, hogy a múltidézés fontossága abban rejlik, hogy tanulni tudunk elődeinktől, mellyel egyúttal jövőnket is formáljuk.

Laki-Lukács László nyugalmazott helytörténész pályája során Edelény történelmét kutatta, így az Edelényi Járásbíróságról is számos ismeretanyaggal bír, melyet megosztott a hallgatósággal. Beszédében kiemelte, hogy a járásbíróság működése idején Edelény városára pozitívan hatott az a kulturális közeg, melyet az ott dolgozó bírák közvetítettek.

ÉM-SZB