Elkészül a martinkai kövesút

A martinkai buszfordulónál tartott lakossági fórumot Hajdúsámson alpolgármestere vezette, az észrevételekre a közútkezelô kh.t igazgatója, egy fômérnök, valamint egy építésvezetô válaszolt. Bővebben [DOC 49 KB]

A csapadékelvezetô és úgynevezett szikkasztó árkok félkész állapota miatt keletkezett belvíz-elöntések, az ideiglenes útpadkát sűrűn szabdaló vízátfolyások, a készülô út közepén ágaskodó villanyoszlopok, valamint néhány ingatlan nehéz megközelítése… – ezek voltak a martinkai út közelmúltban lezajlott műszaki bejárásán az útmenti ingatlantulajdonosok legfontosabb észrevételei, panaszai.

A martinkai buszfordulónál tartott lakossági fórumot Pistai János, Hajdúsámson alpolgármestere vezette, az észrevételekre Holló József, a közútkezelô kh.t igazgatója és Péter Pál fômérnök, valamint Puskás Béla építésvezetô válaszolt.

A fórumon és a bejáráson részt vett Juhászné Lévai Katalin, a megyei területfejlesztési tanács elnöke, aki elôljáróban elmondta, hogy az új martinkai közút műszaki tartalmát a tervezetthez képest csökkenteni kellett, ezért a mellékutcák bekötésére csak néhány méteren nyílik lehetôség a rendelkezésre álló mintegy 670 milliós állami támogatásból.

A beruházó és a kivitelezô képviselôi a kérdésekre válaszolva elmondták: a vízelvezetô és szikkasztó árkok kiépítésével várhatóan megszűnnek a vízelöntések, a kritikus szakaszokon kibéleleik az árkokat.

Segíthet a város is

Aggályok vetődtek fel az út vonalvezetését illetôen is, mert a tervezô néhány ingatlanhoz túl közel, másutt távolabb hozta az új utat. Ezen azonban a jelenlevôk már nem változtathatnak – hangzott el a műszaki bejáráson, melynek tapasztalatait Hamza Gábor polgármester vezetésével a hajdúsámsoni városházán vitatták meg a résztvevôk.

A polgármester a kivitelezôtôl kérte a szeptember 30-i átadási határidô betartását, illetve igéretet tett arra, hogy a képviselôtestület elé terjeszti, miként járulhatna hozzá az önkormányzat a mintegy 5 kilométeres útszakaszon a padka füvesítéséhez.

B. F.