Elindul a Kánya-patak rekonstrukciója

Elindul a Kánya-patak rekonstrukciója
Mezőkövesd – Aláírták a Kánya patak rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezői szerződést. A megállapodást június 6-án ünnepélyes keretek között kötötték meg a projekt nyitórendezvényén.

Mezőkövesd Város Önkormányzata még 2010-ben nyújtott be pályázatot „Kánya-patak középső szakaszának rekonstrukciója” címmel, amelyen sikeresen szerepelt településünk. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával jöhetett létre. A beruházás összköltsége 536 millió forint, amelyből 482 millió forint pályázati forrás. Az összköltség 10%-át pedig az Önkormányzatnak kell biztosítania önerő formájában.
A tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerülhetett sor június 6-án a beruházás sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényére a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-testület döntése értelmében a kivitelezést a Pharos 95′ Kft. nyerte el. A kivitelezői szerződést az Önkormányzat nevében dr. Fekete Zoltán polgármester, a kivitelező cég képviseletében pedig Végh Gábor ügyvezető igazgató írta alá.

A cég a szerződés aláírást követően átveszi az érintett munkaterületet és a tervek alapján elkezdi a beruházást. A projekt keretében Szomolya közigazgatási területétől kezdve 9 km hosszan, egy jelentős mederkotrási munka, valamint Mezőkövesd belterületén pedig 2,5 km hosszan a régi Kánya-patak medrének előgyártott betonelemekkel történő kimélyítése történik majd meg. Az első lépésként a szükséges elemeket gyártják le, valamint az érintett területen található mintegy 10 darab műtárgy, híd felújítását végzik el. Ezt követően pedig a fák, bokrok kiirtása történik majd meg.
A tervek szerint 2012. májusában fejeződik be a Kánya-patak rekonstrukciója, mely nagy előrelépést jelent majd a csapadékvíz-elvezetés terén.