Elhalasztotta a döntést a bíróság a Savaria Takarékszövetkezet ügyében

Budapest, 2014. szeptember 1., hétfő (MTI) – Szeptember 15-ére halasztotta a határozat kihirdetését a Savaria Takarékszövetkezet magyar állam elleni devizahiteles perében a Fővárosi Törvényszék hétfőn.

A felperes takarékszövetkezet keresetében azt kérte, a bíróság állapítsa meg, hogy a kérelemben megjelölt időszakban általa alkalmazott általános szerződési feltételek (ászf), az általános üzletszabályzat kamatváltozásra vonatkozó, továbbá 548 devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződés szerződéses kikötései tisztességesek és ezért érvényesek.

A Savaria Takarékszövetkezet az eljárás felfüggesztését, valamint az Alkotmánybírósághoz (Ab) való fordulást, illetve azt is kérte, hogy a bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen az Európai Unió bíróságánál, de ezeket az indítványokat a törvényszék elutasította.

Az alperes magyar állam jogi képviselője azt kérte, hogy a bíróság ne adjon helyt a felperes indítványainak.

A takarékszövetkezet jogi képviselője arról, hogy a törvény megfordítja a bizonyítási terhet, úgy vélekedett, az alperesnek kellene bizonyítania a szerződéses kikötések tisztességtelenségét. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kúria jogegységi határozatából csak az alkalmazható, amit törvényi erőre emeltek. Az alperes szerinte olyan bírósági határozatokra hivatkozik, amelyekhez a jogalanyok nem férhetnek hozzá. Azt kérte a bíróságtól, csak a törvényt vegye figyelembe a szerződéses feltételek vizsgálatánál.

Az alperes keresetében kifejtette, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás pénzügyi intézménynél alkalmazott feltételei nem felelnek meg a törvényben rögzített elveknek. Egyebek között az oklistának zárt rendszert kell képeznie, a flexibilis elem tisztességtelennek minősül. E szempontból tisztességtelen elem a tulajdonos hozamelvárása vagy például az is, ha a referenciakamatot ugyanazon csoporthoz tartozó intézmény állapítja meg. Tisztességtelen az is, ha a felmondás jogát biztosítják, de nem biztosítanak megfelelő alternatívát a szerződésmódosítással szemben.

A felügyeleti hatóság szerepe az alperes állam szerint irreleváns, mert alapvetően közjogi szempontból vizsgálta a pénzügyi intézményeket. A takarékszövetkezet ezzel szemben rámutatott arra, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF), jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) konkrét jogosultsága van közérdekű igény érvényesítésére és 2010. április 7-vel meg is indították a közérdekű pereket.

Az állam a szimmetria elve kapcsán a törvénnyel ellentétben nyilatkozik keresetében, amikor megkívánja azt is, hogy pozitív irányban is biztosítsa a fogyasztók számára a változás realizálását – mondta a takarék jogi képviselője. Hozzátette, a szimmetria elve nem zárja ki, de nem is teszi kötelezővé a fogyasztók számára kedvező változások érvényesítését. A szerződés felmondhatósága kapcsán azt mondta, az értesítéstől számítva 60 nap van az elszámolásra, ezalatt fel tudja mérni helyzetét a fogyasztó. Az alperes zárt rendszerre és flexibilitásra vonatkozó álláspontjára válaszul kifejtette, sem a törvény, sem a jogegységi határozat nem tartalmaz ilyen feltételt.

– MTI –
hirdetés
hirdet�s