Életutak – Dr. Váradi Ernőné

Dr. Váradi Ernőné
Dr. Váradi Ernőné
Miskolc – Arany betűkkel írjuk fel azoknak a pedagógusoknak a nevét képzeletbeli iskolatáblánkra, akik nem csak tanítványaik számára, de Miskolc városnak is meghatározó személyiségei, akikre büszkék vagyunk. Ilyen pedagógus Dr. Váradi Ernőné.

Ha sikeres embereket kérdezünk pályájuk indulásáról, gyakran egy nagyszerű tanár alakját idézik fel, aki emberi példamutatásával, a diákban rejlő tehetség felismerésével és gondozásával adott iránymutatást. Hiszen „a jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár az sem kevés –, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.” (Gyergyai Albert)

Erika néni nagyszerű pedagógus, aki sokunkkal szerettette meg a biológia tantárgyat. Emlékszem a velünk töltött első szaktanári órájára, mikor belépett tantermünk ajtaján, mindannyian elhallgattunk, figyelmünk felé összpontosult.

Karizmatikus egyénisége magával ragadott. Érdeklődéssel hallgattuk miről fogunk tanulni a tanév folyamán. Tudtuk, hogy rendszeresek lesznek a gyűjtőmunkák, kísérletek, kiselőadások és mindenkinek kell készítenie növénygyűjteményt.

Óráin számtalan olyan ismerettel gazdagodtunk, melyet tankönyveink nem tartalmaztak. Sokszor néztünk diaképeket, használtunk demonstrációs eszközöket, mentünk tanulmányi kirándulásra.

A tanulás nyugodt légkörét megfűszerezte a bennünk levő új iránti várakozás izgalma, hiszen Erika néni tarsolyában mindig volt érdeklődésünkre számot tartó érdekesség.

Egyik alkalommal belépve az osztályterem ajtaján mosolyogva közölte: „Gyerekek, most megyünk az urológiai műtőbe! Hol is ismerhetnétek meg leginkább a vese működését!” Elcsodálkoztunk. Mi egy műtőbe? Egy egész osztály? Hogyan lehet ez? Kisvártatva aztán kiderült, hogy tanárnő diaképeket és metszeteket hozott, mely „életközelbe hozta” számunkra a műtőt. Férje segítette abban, hogy a diaképek bemutatásával, a veseátültetésről szóló rövid ismertetéssel méginkább érdeklődővé tegyen minket.

Felejthetetlen órái, mindig kedves, szeretetre méltó egyénisége tette Őt számunkra igazi TANÁRrá.

Évek teltek el, de emlékeink frissen megmaradtak. A tanítványból kartárssá lettem. Szeretnék tanítványaimnak annyi szép maradandó élményt nyújtani, mint amennyit én kaptam kedves tanáromtól.

Erika néni az egri Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát biológia – földrajz szakon. Mindig elhivatottságot érzett a gyermekek nevelése – oktatása iránt. Mindez párosult mérhetetlen tudásvágyával, melyet tanítványaiba is átplántált. Most, nyugállományban levő pedagógusként is folyamatosan képzi magát. Néhány évvel ezelőtt szerzett másoddiplomát a Miskolci Egyetem általános és igazságügyi szociális tanácsadó, majd pedig általános és igazságügyi mediátor szakán. Ő talán az egyetem egyetlen olyan diákja, aki nyugdíjas éveiben is tanul, akiben az érdeklődés impulzusa máig megmaradt. Jelenleg a Szépkorúak Akadémiáján vesz részt. Fontos számára, hogy „életet, értelmet, értéket” kapjanak az évek.

10 éven át foglalkozott diákokkal a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. Sokukat indított el azon az úton, mely a „tudás birodalmába” vezet. Tanítványai szeretete övezi, sokan felkeresik, melynek mindig örül.

Szerető családja veszi körül. A szomorúság könnyei férje elvesztése miatt homályosítja tekintetét.

Átriumos kertjében gondozza növényeit, örül a virágoknak, a nap sugarának, az életnek, az emberekkel való jó kapcsolatának, s ezt az életérzést adja tovább, melynek fő mozgatója a szeretet, ami mindent áthidal.

Életfilozófiáját Pál apostol idézetével lehet leginkább közvetíteni:

„Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. …”

Szeretettel kívánok Erika néninek jó egészséget, sok örömet tisztelettel:

Győrffy László Jánosné Gaál-Szabó Ilona Regina, a miskolci Selyemréti Általános és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola pedagógusa