Élesben vizsgázik az egységes uniós adatvédelem

Élesben vizsgázik az egységes uniós adatvédelem
Brüsszel, Budapest – Minden uniós országra érvényesek az adat­védelem közösségi szabályai.

Május 25-e óta egységessé vált az adatvédelmi szabályozás az EU-ban, így valamennyi tagállamban alkalmazandó az erre vonatkozó rendelet. Érvényes minden hatóságra, szervezetre, gazdasági társaságra, azokra, akik az EU-ban tartózkodók adatait kezelik, a személyes adatok, a bankszámlaszámok, a jövedelmek adatainak kezelésére is. A részletekről Péterfalvi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökével beszélgettünk.

Az új jogszabály tehát teljes­körűen érvényes hazánkra is?

Az általános adatvédelmi rendelet előírásai a magyar jogalanyokra – például az érintettekre, az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, a hatóságokra és a bíróságokra – május 25-e óta közvetlenül alkalmazandók, kivéve azokat, amelyek teljes körű alkalmazásához, végrehajtásához az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban előírt további rendelkezések szükségesek. Emellett a rendelet bizonyos – korlátozott – körben lehetőséget ad a tagállamoknak kiegészítő vagy ahhoz képest meghatározott irányban eltérő szabályok megalkotására. Ezzel szemben a bűnügyi adatvédelmi irányelv rendelkezései – főszabály szerint – nem közvetlenül, hanem az azokat a magyar jogba átültető rendelkezéseken keresztül.

Milyen feladatokat ró ez a NAIH-ra?

A hatályos magyar jogi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az általános adatvédelmi rendelet teljes körű végrehajtásához, illetve a bűnügyi adatvédelmi irányelv teljes körű átültetéséhez szükséges módosítására és további, e célból szükséges jogalkotási intézkedésekre még nem került sor. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság így mindaddig, amíg a hatályos magyar jog és az általános adatvédelmi rendelet, illetve a bűnügyi adatvédelmi irányelv közötti teljes körű összhangot megteremtő magyar jogalkotási intézkedések megtörténnek, a személyes adatok védelméhez való jog érvényesüléséhez és annak elősegítéséhez kapcsolódó feladat- és hatáskörének gyakorlása során az általános adatvédelmi rendeletet tekinti alkalmazandónak. A hatóság az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott azon előírások vonatkozásában, amelyek végrehajtásához magyar jogszabályi rendelkezések alkalmazása is szükséges, a hatályos magyar általános adatvédelmi rendeletben meghatározott adatkezelési jogi rendelkezéseknek megfelelően – az általános adatvédelmi rendelettel összhangban értelmezve – alkalmazandónak tekinti. Továbbá a bűnügyi adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó jogviszonyok tekintetében: a hatályos különös adatkezelési normákat tartalmazó törvényekben foglalt előírásokat tekinti alkalmazandónak, azok teljes terjedelmében.

Az általános szabályozás mennyiben érinti a lakosságot?

Az említettek és a még további szabályozások semmiféle feladatot nem rónak a lakosságra, hiszen mint az eddigiekből is kiderült, az adatvédelemre vonatkozó hazai jogszabályozás értelmezése is nyílt lapot jelent az állampolgárok számára…

– NJ –