"Elemi érdekünk a képzési kínálat bővítése"

Sárospatak – Stóka György, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának általános dékánhelyettese szerint önfenntartóvá válhat a pataki főiskolai kar.

Néhány hónappal ezelőtt dr. Komáromy Sándor, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja elmondta, új képzési formák beindítása várható Sárospatakon, hiszen az intézménynek fel kell készülnie arra, hogy az eddigi szakokon csökkenni fog a létszám. Stóka György általános dékánhelyettes szerint ez az időszak már be is következett

BOON-Észak: Mekkora mértékű a csökkenés Sárospatak esetében?
Stóka György: A korábbi években hozzászoktunk ahhoz, hogy egy-egy évfolyamon százötven-százhatvan hallgatónk volt. Most tanító szakra nappali tagozatra harminchat diákot veszünk fel. Az óvodapedagógus szakon eddig is egy-egy csoport volt évfolyamonként, harmincas átlaglétszámmal, ez most is így lesz, harminchárom elsőst sikerül felvennünk nappali tagozatra ezen a szakon. Összességében azonban ez a létszám alig több mint harmada a korábban megszokott keretszámnak. Úgy tűnik, a következő években erre kell berendezkednünk. Illúzió lenne azt gondolni, hogy ez a szám növekedni fog. Nem fog, mert nincs miből növekednie. Egyre csökken ugyanis a felsőoktatásba felvehető fiatalok száma. Ne feledkezzünk meg a felsőfokú szakképzési szakjainkról sem. Az ifjúságsegítő szakon nappali tagozaton huszonhárom-, levelező tagozaton negyven elsősünk lesz, és két év szünet után a médiatechnológus asszisztens szakunkon is sikerül indítanunk egy tizenegy fős levelező csoportot szeptembertől. Mindezeket egybevetve a főiskolai karunk számára egyetlen lehetőség kínálkozik a fennmaradásra; bővíteni kell a képzési kínálatunkat.

BOON-Észak: Merre nyit a főiskola?
Stóka György: Elsősorban a pedagógiával rokon vagy ahhoz közeli szakok, képzések beindításán gondolkodunk, hiszen az oktatóink ehhez értenek. Az Egyetemi Szenátus ezen a héten döntött két létező alapszak – a szociálpedagógia és az informatikus könyvtáros –, valamint egy új, létesítés alatt álló alapszak, a vizuális kultúra indításáról. Ugyancsak részt veszünk konzorciumi partnerként a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak, illetve a korai inkluzív nyelvfejlesztő mesterképzési szak létesítésében. Ez utóbbit az idegen nyelvi műveltségi területen végzett tanítóknak ajánljuk, akik nyelvtanári mester képesítést szerezhetnek majd.
Tavaly döntöttünk a csecsemő- és gyermeknevelő -gondozó, illetve a web-programozó felsőfokú szakképzési szakok indításáról is. Ez utóbbi két szak engedélyezési folyamatban van.

BOON-Észak: Korábban szó volt a borászképzés és az idegenforgalmi szak indításáról is.
Stóka György: Egyik sincs levéve napirendről. A borászképzés előkészítésén jelenleg is dolgoznak a kollégáink. Többen nagy lehetőséget látnak benne, hiszen a képzésbe több kar is bekapcsolódhatna; a műszaki karok, a gazdaságtudományi kar, a főiskolai kar bizonyos tanszékei. Az idegenforgalmi képzések lehetőségét sem vetettük el. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezeket a szakokat a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara regisztráltatta, tehát az ezekre a szakokra felvett hallgatók után járó normatív támogatás nem a főiskolai karunkat illetné meg, mi „csak” óraadói, illetve terembérbeadói lennénk ezen képzéseknek. Kérdés, milyen mértékben célszerű a meglévő szabad kapacitásainkat más karok képzéseinek a szolgálatába állítani. Nyilván csak olyan mértékben, ami még nem veszélyezteti a saját bővítési elképzeléseinket.

BOON-Észak: A hallgatói létszám csökkenése az intézmény költségvetését is érzékenyen érintheti.
Stóka György: Éppen ezért elemi érdekünk a képzési kínálat bővítése, El kell érnünk, hogy legalább öt-hat alapképzési szakunk és hét-nyolc felsőfokú szakképzési szakunk legyen, évfolyamonként és szakonként legalább harmincas átlaglétszámmal. Számításaink szerint a mostaninál körülbelül kilencszázzal több hallgatónak kellene lennie a főiskolai karon ahhoz, hogy a költségvetési kondícióink helyrebillenjenek. Ez a cél nem irreális, de a megvalósításához nem egy-két évre, hanem hosszabb időre van szükség. Vallom, hogy el kell indulni ebbe az irányba, és négy-öt éven belül a sárospataki főiskolai kar újra a Miskolci Egyetem önfenntartó egységévé válhat.
hirdet�s