Együttműködési megállapodás a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral

Miskolc – 2016. január 13-án együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral a Miskolci Egyetem.

A megállapodás célja, hogy szorosabb együttműködést hozzon létre az oktatás, a kutatás és a gyakorlati képzés területén a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar között, annak érdekében, hogy fejlessze az egyetem ill. az ÁJK graduális és posztgraduális képzéseinek körét, valamint az ÁJK-n folyó tudományos és oktató munkát, továbbá összehangolja az ÁJK és a Végrehajtói Kar által végzett oktatási és szakmai tevékenységet, ill. a pályázati lehetőségek közös kihasználását.

A szerződő felek az együttműködés során kiemelt fontosságú területnek tekintik a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek képzését jogász osztatlan MA szakon, akik számára a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a szakmai kompetenciák elsajátítását követően lehetőség nyílik az egyetemi szintű jogi végzettség megszerzésére. A jogszabályi rendelkezések értelmében az önálló bírósági végrehajtóknak, illetőleg önálló bírósági végrehajtó-helyetteseknek egyetemi jogi végzettséggel kell rendelkezniük, és ennek érdekében a felsőfokú tanulmányaikat 2017. illetőleg 2020. december 31. napjáig meg kell kezdeniük a jogász szakon. A jogi tanulmányok folytatására a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a hatályos szabályok szerint mind nappali, mind pedig levelező tagozatos képzés keretében lehetőséget biztosít.

Az együttműködési megállapodás lehetőséget teremt az egyetemen folyó oktatási, kutatási, tudományos tevékenység, valamint a Végrehajtói Kar tagjai által végzett szakmai gyakorlati tapasztalatok kölcsönös összehangolására. A kapcsolódási pontok közül kiemelést érdemel:

  • együttműködés közös kutatások megvalósításában,
  • együttműködés a kutatások eredményeinek publikálásában,
  • közös szakmai-tudományos konferenciák, workshopok megrendezése,
  • közös szakmai kiadványok megjelentetése,
  • közös pályázati lehetőségek feltárása és pályázatok benyújtása,
  • a felek kölcsönösen aktív szerepet vállalnak a szakmai együttműködés megerősítésében, helyi képzések szervezésében, szakmai fórumok/szemináriumok hirdetésében;
  • a Végrehajtói Kar végrehajtó tagjai külön megállapodásban rögzített feltételek szerint gyakorlati helyeket kínálnak az ÁJK hallgatói számára;
  • a Végrehajtói Kar – munkatársai tudományos fokozatainak elnyeréséhez – igénybe veheti az ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által biztosított lehetőségeket.

A jogi és igazgatási területen működő hivatásrendekkel a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti a kapcsolatait, ennek érdekében együttműködési megállapodások megkötésével kívánja formalizálni és intézményesíteni az együttműködések területeit. Ennek a folyamatnak az egyik jelentős állomásához érkeztünk a mai napon, amikor az együttműködésnek köszönhetően a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral is szorosabb és kölcsönösen hatékonyabb kooperáció kialakításra és működtetésére nyílik lehetőség.

– Lengyel Attila, ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem Marketing és Kommunikációs (PR) Csoport –