Egy újabb lépés a biztonságosabb környezetért Hajdúszováton

Egy újabb lépés a biztonságosabb környezetért Hajdúszováton
Hajdúszovát – Napjainkban az egészségünk megőrzése érdekében jelentősen felértékelődött a környezetbiztonság fejlesztésének szerepe.

Ezt a tényt szem előtt tartva Hajdúszovát Önkormányzata Európai Uniós támogatással jelentős környezetbiztonsági fejlesztésbe kezdett a belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat korszerűsítésével. 
Az önkormányzat korábban már elkészítette a település belterületi állapot-felvételi tervét, melyből egyértelműen láthatóvá vált, hogy a település belterülete belvíz érzékeny.

A település csatornái még az 1970-1980-as években épültek ki. Egy részük földmedrű, egy részük burkolt kivitelű. A földmedrű csatornákon nem kerültek megfelelő szintre a kapubejárók, ez sajnos hátrányosan befolyásolja a káros vizek levezetésének hatékonyságát. Ezen csatornák fenékszintjei, illetve a rézsűfalak nem megfelelőek. A minimális műszaki követelmények csak mederelemes biztosítással oldhatók meg.
A jelenleg zajló beruházás a Gaál Zsigmond és a Rákóczi utcák csapadékvíz elvezetését korszerűsíti.  A projekt összköltsége: 28.930.603 forint, mely összeghez jelentős önerővel járult hozzá az önkormányzat.
Végigsétálva a Gaál Zsigmond és a Rákóczi utcákon és szemügyre véve a beruházás eredményeit nyugodtan kijelenthetjük, hogy Hajdúszovát egy újabb nagy lépést tett a felszíni vizek minőségének megóvása, javítása, az emberi egészség megőrzése, a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében.

– AJ –