Egri volt és Egri lesz

Egri István
Egri István - © Fotó: Juhász-Léhi István
Megszűnik a Szabadidőközpont, de megalakul a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Miskolc Megyei Jogú Város csütörtöki közgyűlésén – sürgősségi indítvánnyal – az előterjesztő arra tett javaslatot, hogy gazdasági társasággá alakítsák át a Miskolc Városi Szabadidőközpontot, amely ezentúl közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik majd tovább. A javaslat szerint ezzel olyan szervezeti struktúra jön létre, amely a sportszakmai és létesítményüzemelési feladatokat – az eddigiekhez képest – hatékonyabban és gazdaságosabban képes majd ellátni.

Régi-új vezető

A határozat szerint a közgyűlés a Miskolc Városi Szabadidőközpontot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet június 30-ai hatállyal megszünteti, ugyanakkor egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként június 1-ével megalapítja a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Mivel a létrejövő társaság ügyvezetői teendőit az intézmény jelenlegi vezetője látja majd el, ezért az összeférhetetlenség kiküszöbölése érdekében Egri István május 31.-ei hatállyal lemond, így a Miskolc Városi Szabadidőközpont vezetését június 1-től a június 30-ai megszűnéséig Mező Istvánné szakmai helyettes látja el, Egri István pedig június 1-től ügyvezetői munkaviszonyban irányítja az életre hívott MVSZ Nonprofit Kft.-t.

A legalkalmasabb

Megkérdeztük dr. Zsiga Marcell sportot felügyelő alpolgármestertől, hogy az MVSZ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére miért Egri Istvánra tett javaslatot, továbbá arra is választ kértünk, hogy a személyi kérdések tárgyalása során Egri mellett szóba került-e más jelölt neve is?

– Egyedüliként esett Egri Istvánra a választásunk – felelte az alpolgármester. – A régi-új vezető ugyanis az elmúlt időszakban a Miskolc Városi Szabadidőközpont élén bizonyította rátermettségét, ugyanis egyre alacsonyabb költséggel működtette az intézményt, amelynek ezzel együtt folyamatosan növekedett a kihasználtsága. Az is sokat nyomott a latba, hogy az ügyvezető minden szükséges végzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy a nonprofit kft.-t is sikeresen vezesse.

Az is megtudakoltuk az alpolgármestertől, hogy június 1-től milyen módon működhet majd együtt a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. és a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft., hiszen mindkét társaság ügyvezetője Egri István, akinek így gyakorlatilag önmagával kellene megállapodnia a kft.-ket érintő ügyekben.

– Ezt a helyzetet át kell értékelni – fogalmazott dr. Zsiga Marcell. – Úgy tudom, hogy Egri Istvánnak van egy olyan szándéka, mely szerint lemond a Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. ügyvezetői tisztéről.

Részletkérdés

A közgyűlésen ott volt Egri István, aki ezt mondta:

– Annak érdekében, hogy a nonprofit kft. és a sportszervező kft. ügyvezetőjeként ne saját magammal kelljen megállapodnom, két megoldás lehetséges. Vagy kinevezünk egy másik ügyvezetőt is a Jegesmedvékhez, vagy lemondok a Maciknál betöltött tisztségemről. Ez azonban megítélésem szerint csupán részletkérdés.

ÉM-KT

 A megválasztottak

A nonprofit kft. létrehozásával a közgyűlés személyi kérdésekről is döntött. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője június 1-től, határozatlan időre, Egri István. A felügyelőbizottság tagjai: Kovács Józsefné, Seresné Horváth Zsuzsanna és dr. Bajáky Gábor. Könyvvizsgáló: Munkácsi Márta