Eger a központ, de Miskolc is marad

Miskolc és Eger címere
Miskolc és Eger címere
Miskolc – Regionális központok szerint szerveződik ez év elejétől a közigazgatási hivatalok hálózata, ám ezt igazából mostantól lehet “észrevenni”: a héten mutatták be hivatalosan a hét régió közigazgatási vezetőjét. kormányrendelet [.pdf – 82KB]

Megyénk az egri székhelyű Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási HIvatalhoz tartozik, amelynek vezetője Balás István.
Ő eddig a Heves megyei igazgató volt; a másik két megye (Nógrád, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén) volt megyei közigazgatási hivatalai immár a regionális szerv megyei kirendeltségeiként működnek.
Eger “messzesége” nem lesz érzékelhető a borsodiak számára, nem okozhat részükre többletterhet – szögezte le érdeklődésünkre Balás István.
Mint mondta, biztos benne, hogy az ügyfelek semmit sem vesznek észre a strukturális változásból, pontosabban azt remélik, hogy ha igen, az pozitív lesz.
Hozzátette: a három megyei hivatal állományában a lakosság számára közvetlen szolgáltatást nyújtó szakembergárda megmarad (óvatosabban fogalmazva: legalábbis a mostani intézkedéshez közvetlenül kötődően nem szűkül), a tapasztalatok viszont a jövőben összegződnek, a joggyakorlat egységesebbé válhat.
A közigazgatási hivatalok tevékenységének az állampolgárok számára legérdekesebb elemei egyébként: az önkormányzatok döntéseinek ellenőrzése, utólagos normakontrollja; a területfejlesztési tanácsok munkájának ellenőrzése; bizonyos államigazgatási ügyek intézése (kisajátítások, külföldiek ingatlanvásárlása, másodfokú hatóságként például építési engedélyek).
Jelen helyzetben egyébként a két másik volt megyei hivatalvezető a helyén maradt, kirendeltség-vezetőként.
A Borsod megyeit, Orosz Gábort is szerettük volna megkérdezni a fentiekről, de pénteken nem értük el.

A változás lényegét ismertető hivatalvezetői levél (az egri központ honlapjáról):
“2007. január 1. napján hatályát veszti a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet.
Ugyanezen a napon lép hatályba a 297/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a közigazgatási hivatalokról, amely jogszabály a korábbihoz képest megváltoztatja a hivatalok jogállását. Eszerint megszűnnek a megyei/fővárosi közigazgatási hivatalok, és 2007. január 1-jétől a Kormányrendelet a korábban megyénként szervezett hivatalokat regionális közigazgatási hivatalként hozza létre.
A jogszabály szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Nógrád megyei és a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal jogutóda az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal , melynek székhelye a Kormányrendelet 30. § (3) bekezdés e) pontja értelmében Eger.
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyei Kirendeltsége fog működni Miskolcon, továbbá Salgótarjánban az érintett megyékre kiterjedő illetékességgel.
Nem változik ugyanakkor a másodfokú hatósághoz eljuttatandó jogorvoslati kérelmek, beadványok, felterjesztések esetében az ügyintézés helye, így a Borsod megyei és a Nógrád megyei elsőfokú hatóságok továbbra is a korábbi címre kell felterjesszék az ügyeket, míg Heves megye elsőfokú hatóságai az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalba továbbítsák azokat.”
(www.heveskozig.helyinfo.hu)