Döntés a szülők kezében – mondja az önkormányzat

A könyvtárat is érinti majd az intézmények átszervezése
A könyvtárat is érinti majd az intézmények átszervezése
Nyíregyháza – Fontos az átszervezés, mert csökken a gyermeklétszám, megváltozott a finanszírozás. De a gyerekek érdeke is azt kívánja, hogy korszerűbb körülmények között készüljenek fel a továbbtanulásra. Iskolabezárás [.pdf – 42KB]

Nyíregyháza város átalakuló intézményrendszeréről tartottak pénteken sajtótájékoztatót Nagy László alpolgármester és Veréb József oktatási ügyekért felelős tanácsnok.

Fontos az átszervezés, mert csökken a gyermeklétszám, megváltozott a finanszírozás. De a gyerekek érdeke is azt kívánja, hogy korszerűbb körülmények között készüljenek fel a továbbtanulásra.

Csökkenő létszámok

Veréb József tanácsnok arról beszélt, hogy több mint ezerrel csökkent a tanulók száma. Nincs egyensúly az intézmények mérete és a tanulók létszáma között. Bizonyára egy idő után létrejön a kívánatos egyensúly. Egy folyamat elején vagyunk. A szülők részben már döntöttek, hiszen elviszik gyermekeiket abból az iskolából, ahol – véleményük szerint – a gyerekek versenyhátrányba kerülnek. Elviszik az önkormányzati és a nem önkormányzati fenntartású intézményekbe.

Az önkormányzat nem támogatta a Zelk Zoltán Általános Iskola megszüntetését, mert azt reméli, hogy az eddig meghozott intézkedések meghozzák a kívánt eredményt. Nem akar drasztikusan beavatkozni az intézmények életébe, ezt jórészt a szülőkre bízza – mondta a tanácsnok.

Létszámminimumot írt elő: nem belterületi intézmények – 18 tanuló, tagiskola – 15 tanuló, belterületi iskola – 24 tanuló. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a szegregáció megszüntetése, ezért vizsgálja meg most a Huszár telepi általános iskola megszüntetését, a tanulóknak a város közoktatási intézményekbe való elhelyezését.

Döntés a jövőről

Nagy László alpolgármester beszámolt arról, hogy megkeresték a nem önkormányzati iskolák vezetőit, arra kérve őket, hogy vállaljanak részt a hátrányos helyzetű diákok oktatásából. A kérést az érintettek jól fogadták. Az önkormányzat legutóbbi döntése arra alkalmas, hogy később az intézmények maguk dönthessenek a jövőjükről. Ha nem tudnak megfelelő létszámot beiskolázni, annak következményeit maguknak kell viselni.

Az alpolgármester szerint a politika feleslegesen avatkozott bele egy intézmény (Zelk Zoltán Általános Iskola) életébe. Voltak, akik örömtüzet gyújtottak, s nem voltak érdekeltek abban, hogy a város hossú távon megoldja az oktatási intézmények gondjait. Az lenne jó, ha a közeljövőben a közgyűlés minden tagja a megoldást keresné.

– Nagy István Attila –