Digitális iskola: hátrányból előny

Miskolc – A Digitális Középiskola kísérletnek indult, de beváltotta a hozzáfűzött reményeket.  Digitális Középiskola [.pdf – 23KB]

Hátrányos helyzetű, elsősorban roma közösséghez tartozók levelező tagozatos gimnáziumi képzése indult 2003-ban a Földes Ferenc Gimnázium, a Miskolci Egyetem és az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával.
– A kísérletinek indult program beváltotta a hozzáfűzött reményeket, tanulóink sokat tanulva, küzdve, de megfeleltek az elvárásoknak – értékelte az eltelt öt évet Péterné Czakó Edit, az INNOCENTER oktatási igazgatója. – Igaz, a kollégák segítőkészségére, buzdítására és áldozatos munkájára is szükség volt, de a tanulók elsősorban saját akaratuknak és kitartásuknak köszönhetik a sikert. Általános tapasztalat, hogy a lemorzsolódás a 10., 11. és 12. évfolyamon 10 százalék alatti, a kezdő évfolyamon jelentősebb, közel 50 százalék. A tavalyi tanévben érettségizettek közül 10 fő folytatja tanulmányait a felsőoktatásban vagy érettségihez kötött szakképzésben.

Modulrendszerű

A képzés négy éves, érettségivel zárul, tudtuk meg. Az oktatás nagy része távoktatásos, számítógéppel támogatott, online digitális középiskolai képzés. A konzultációk, a tanárokkal történő találkozások a megye kistérségeiben, általában középiskolákban található Kistérségi Oktatási Központokban zajlanak. A képzés modulrendszerű: a tanév héthetes, számonkéréssel záruló modulokból áll.

A kezdeményezés a középfokú oktatásban nemzetközileg is újszerűnek számít, hívta föl a figyelmet az igazgató. A blended learning rendszerben működő középiskola nem ismeretlen az angolszász világban, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban. Az Internet egységes platformot nyújt az oktatási tartalmak megjelenítéséhez, valamint a szereplők közötti kommunikációhoz.

Kapcsolat a neten

Az oktatáshoz szükséges digitális segédanyagot a Földes Ferenc Gimnázium pedagógusai dolgozták ki. A középiskolai tankönyveket kiegészítő online segédanyagok célja, hogy változatos eszközökkel, a multimédia és az interaktivitás, valamint a hálózati kommunikáció lehetőségeit kihasználva segítsék elő az egyéni tanulást, fejlődést. A tanulók interneten tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és modulonként három alkalommal konzultációs és vizsgaórákon vesznek részt a Kistérségi Oktatási Központokban.

A Digitális Középiskola tanuló a 2007/2008-as tanévben
Összlétszám: 522 fő
12. évfolyamos: 322 fő
Az érettségit megkezdte: 66 fő