Diáktudomány-könyvbemutató a Miskolci Egyetemen

Akt.:
Miskolc – Az idei évben nyolcadik alkalommal jelenik meg a Miskolci Egyetemen a Diáktudomány című kötet, amelyet a különböző karokon tanuló hallgatók legsikeresebb tudományos dolgozataiból állítottak össze.

A 2015. június 30-án bemutatott könyv – ma már nyugodtan kijelenthetjük – egy sorozat része, melyet 2010-ben hívott életre Tudományos Diákköri Tanács, azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a fiatal kutatóknak kutatási eredményeik publikálásához. A könyvbemutatón túl ezen a napon köszöntötték az Országos Tudományos Diákkör legmagasabb kitüntetését megkapó oktató kollegát és a díjazott hallgatókat is.

Egy új könyv megjelenése mindig ünnep az Egyetemen, és ezt az ünnepet még fényesebbé tette, hogy 2015. június 26-ai ülésén az OTDT egyetemünk két hallgatójának is odaítélte Pro Scientia Aranyéremet. Ebben a kitüntetésben az a fiatal részesülhet, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások, vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. Az első odaítélést (1989) követően kétévenként országosan 45 Pro Scientia Aranyérem ítélhető oda, idén két ilyen érmet is hazahozhattak miskolci egyetemisták a tudomány napján. Harangi Zoltán (MAK) és Gajda Mihály (MFK) a Műszaki Tudományi Szekció felterjesztése alapján kapták meg a legmagasabb kitüntetést, amit hallgatók tudományos teljesítményükkel elérhetnek. A hallgatókon kívül ugyanekkor szokták elismerni a hallgatókat felkészítő „mesterek” munkáját is. Ugyancsak 45 Mestertanár kitüntetést adományoznak kétévente országosan, idén a Miskolci Egyetem oktatói közül Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes évek óta tartó tehetséggondozó tevékenységét ismerték el e díjjal. A könyvbemutatón Dr. Horváth Zita rektorhelyettes asszony köszöntötte a kitüntetetteket, és a jelen lévő Prof. Dr. Kékesi Tamásnak és diákjának, Harangi Zoltánnak sok tudományos sikert kívánt a jövőben is.

A Miskolci Egyetemen több évtizedes hagyományokra tekint vissza az önképzés Tudományos Diákköri formája. Eredményeikben mindig jelentős szerepet játszott a tanár és a diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése. A mesterek és tanítványok szakmai, emberi kapcsolata hozzájárul ahhoz, hogy a diákokban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés biztonságát, a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, a szellemi teljesítmény iránti tiszteletet és alázatot.
A Diáktudomány kötet jelentősége nagy az önálló kutatást végző hallgatók körében, hiszen fontos az, hogy a kutatás területén sikereket elérő hallgatók példát mutassanak erre motivált, de még tapasztalatlan társaiknak, de egy-egy ilyen kötet arra is alkalmas, hogy módszertani tapasztalatokat közvetítsen.

A most bemutatott könyv 65 írást tartalmaz, igazi interdiszciplináris tudományos csemege, hisz mind a nyolc Miskolci Egyetemen oktatott tudományterület képviselteti magát. Az írások a tudományterület egy-egy részkérdését taglalják igen mélyen, több cikk már akár egy doktori értekezésnek is alapjául szolgálhatna. A kiadványban olvashatunk a gyermek tanúk helyzetéről a büntetőeljárásokban, a terrorista cselekményekről, a pénzügyi lizingről, a családi házak energetikai korszerűsítéséről, az LCD kijelzőkről és a LED-ekről, a pilóta nélküli repülőgépekről, a kora barokk furulyazenéről, a diabéteszről vagy a bor és az egészség kapcsolatáról.

A könyvbemutatón a hallgatók nevében Németh Alexandra Kitti ajánlotta mindenkinek ezt a kiadványt. Ő a Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyik hallgatójaként mutatkozik be a kötetben írt „SI3N4/MLG kerámia nanokompozitorok mikro-makro szintű integrált tribológiai vizsgálata” című cikkével. A tudomány és a művészet szoros szimbiózisát példázta az is, hogy a rendezvény végén a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet egy hallgatója köszöntötte előadásával a könyv szerzőit.

Az idei Országos Tudományos Diákköri Konferenciára a nevezett 205 dolgozatból 44 dobogós és 29 külön díjat hoztak el a Miskolci Egyetem hallgatói, ezzel összességében 38% volt a díjazottság. Kiemelkedően jól teljesítettek az Állam- és Jogtudományi illetve Műszaki Tudományi Szekcióban.


Az alábbi táblázatok tartalmazzák az OTDK-n elért eredményeket:

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

Kar/Intézet

Előadott dolgozatok száma

I. díj

II. díj

III. díj

Különdíj

Össz. díjazottság

%

ÁJK

30

4

4

1

6

50

BBZI

3

0

BTK

22

1

1

1

13,6

EK

12

1

1

16,7

GEIK

35

2

2

3

5

34,3

GTK

20

1

2

4

35

MAK

30

2

5

2

6

50

MFK

39

1

7

4

7

48,7

Összesen:

191

11

21

12

29

38,2

A XXXII. OTDK-n I. díjjal díjazott hallgatók és konzulenseik:

Hallgató neve

OTDK helyezés

Kar

Konzulens neve

Aczél Márton

I. hely

MAK

Dr. Tóth Pál, egy. tanársegéd

Csibi Andrea

I. hely

ÁJK

Dr. Szilágyi János Ede, egy. docens

Dornfeld László (1. plakát)

I. hely

ÁJK

Dr. Róth Erika, egy. docens

Dornfeld László (2. plakát)

I. hely

ÁJK

Dr. Kirs Eszter, egy. adjunktus

Harangi Zoltán

I. hely

MAK

Prof. Dr. Kékesi Tamás, egy. tanár

Kántor Barbara

I. hely

BTK

Dr. Biczó Gábor, egy. docens

Nyíri Adrienn

I. hely

ÁJK

Dr. Nagy Adrienn, egy. docens

Oláh Andrea

I. hely

GTK

Dr. Molnár László, egy. docens

Pásztor Ádám

I. hely

MFK

Dr. Bódi Tibor, egy. docens

Tóth Dénes

I. hely

GEIK

Dr. Kovács Péter Zoltán, egy. adjunktus

Váradi Dávid

I. hely

GEIK

Gáspár Marcell, tanársegéd

– Lengyel Attila, ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem Marketing és Kommunikációs (PR) Csoport –