Devizahitelek – Elhalasztották az ítélethirdetést az UniCredit Leasing Immo Truck perében

Budapest, 2014. október 10., péntek (MTI) – Október 21-ére halasztotta a határozat kihirdetését a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla pénteken az UniCredit Leasing Immo Truck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. devizaperében.


Elsőfokon a törvényszék elutasította a pénzügyi szolgáltató keresetét, amelyben szerződéses feltételei tisztességességének megállapítását kérte. A határozat ellen mind a felperes pénzintézet, mind az alperes magyar állam fellebbezett. A felperes fellebbezésében kérte az ügy újratárgyalását, illetve annak megállapítását, hogy szerződéses kikötései tisztességesek és ezért érvényesek. Továbbra is kérte a bíróságot, hogy forduljon az Európai Unió bíróságához a devizahiteles törvénnyel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása miatt, valamint az Alkotmánybírósághoz (Ab) normakontroll ügyében. Az alperes magyar állam szerint szükségtelen az Ab-hoz, illetve az Európai Bíróságához fordulni.

A felperes jogi képviselője szóban hivatkozott az alperes másodfokú perköltség-igénye tekintetében arra, hogy az alperes beadványai jelentős terjedelemben szövegszerűen megegyeznek az igazságügyminiszter korábbi állásfoglalásával, illetve egyezés van más, hasonló tárgyú ügyben előterjesztett beadványaival. Az elszámolási törvénnyel kapcsolatban jogbizonytalanságra hivatkozott, mivel a törvény kizárja a perújítás lehetőségét. Alperes erre reagálva közölte: a jogi képviselő kötelezettsége, hogy megbízója jogi álláspontját képviselje az eljárásban, így természetes, hogy beadványai azt tükrözik. Hozzátette: a perújítás lehetőségének biztosítása vagy kizárása jogalkotói elhatározás. Önmagában az, hogy a devizahiteles törvény még hatályba nem lépett módosítása a jelen perben is kizárja a perújítás lehetőségét, nem szolgálhat az alaptörvény-ellenesség megállapítására.

A felperes jogi képviselője közölte: köztudott, hogy a törvény módosítását az Országgyűlés elfogadta, a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, figyelembe kell venni. Ezért alaptalanul hivatkozott az alperesi képviselő arra, hogy még nem hatályos a jogszabály módosítása. Indítványozza továbbá, hogy a másodfokú bíróság folytassa le az első fokú bíróság által mellőzött szakértői bizonyítást, ugyanis megítélése szerint ennek révén válik megállapíthatóvá az első fokú bíróság által felderített tényállás hiányossága.

Az alperesi jogi képviselő kérte, hogy a bíróság utasítsa el a felperes bizonyítási indítványát, mivel a jelen eljárásnak nem tárgya, hogy a pénzügyi intézmény milyen gyakorlatot folytatott a perrel érintett kikötések alkalmazásakor. A pernek kizárólag az általános szerződési feltételek tisztességtelensége a tárgya, aminek megítéléséhez szükségtelen a szakértői bizonyítás – tette hozzá.

– MTI –
hirdetés


hirdet�s