Czigány Lóránt hagyatéka Újhelyben

A névadó ünnepségen
A névadó ünnepségen
Sátoraljaújhely – Felkutatták az írónak azt a könyvét, amelyre a legbüszkébb volt.

Mostantól a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárát Czigány Lóránt Könyvtárnak hívják a Sátoraljaújhelyen 1935-ben született író, irodalomtörténész tiszteletére. A névadó ünnepséget abból az alkalomból tartották meg a sátoraljaújhelyi középiskolában, hogy a 2008-ban elhunyt író könyvtárának egy jelentős részét, 2000 kötetet hagyományozott egykori alma materére.

Egy pillanatra sem

Az ünnepségen a megjelenteket Tiszolczi Józsefné, a gimnázium igazgatója köszöntötte, majd Rózsahegyi Ferenc, Sátoraljaújhely aljegyzője és Fehér József, a Kazinczy Múzeum nyugalmazott igazgatója emlékezett Czigány Lórántra. Az író fiatalon, 21 éves korában hagyta el Magyarországot az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt, amikor a szegedi egyetemen a diákbizottságban vállalt vezető szerepet. Később élt Angliában, ahol le is diplomázott és ledoktorált, de az emlékezők szerint egyetlen pillanatra sem felejtette el, hogy Sátor­aljaújhelyen töltötte gyerekkorát és mindvégig büszke volt szülővárosára.

Czigány Magda művészettörténész, Czigány Lóránt özvegye elmondta, a 2000 kötet mellé felkutatták az írónak azt a könyvét, amelyre a legbüszkébb volt és fő alkotásának tartotta, az angol nyelven megírt magyar irodalomtörténetet, amely a Halotti beszédtől a 1980-as évekig öleli fel a magyar irodalom fejlődését és ezt a kötetet is az újhelyi gimnáziumnak ajándékozták.

ÉM-BG