Csökkentenék a sebességet

A gondozási központ alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát is módosítják a rakamazi képviselők Pirint Frigyes polgármester vezetésével a soron következő ülésükön, amelyet október 27-én 13 órától rendeznek meg a városházán.

Több napirendi pont az Erzsébet Királyné Alap- és Középfokú Oktatási Intézménnyel lesz kapcsolatos.

Szóba kerül többek között az iskola tetőszerkezetének javítása, az igényelt pótlékösszeg biztosítása, a benyújtandó pályázat támogatása, a szervezeti és működési szabályzat módosítása.

Módosítják továbbá a képviselők az állattartásról szóló rendeletet, a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rendeletet, a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos rendeletet.

Megvitatják az önkormányzat tagjai a sebességkorlátozás bevezetését is a város belterületére vonatkozóan, s döntenek a rakamazi rendőrőrsnek nyújtott támogatásról is.

– M. Magyar László –