Csenevész remény. Eldőlt harc. Áldozati vér

Csenevész remény. Eldőlt harc. Áldozati vér
Miskolc – 1990. október 6. Az aradi vértanúkra emlékezett az Észak-Magyarország 25 évvel ezelőtti száma. Székely Dezső Damjanich a bitófánál, 1849. október 6. című versét is közölte a lap.

Ma hajnalban már nem kel föl a nap/vérbe fúl mint a többi felkelés/A Kárpátok ott távol gyász-szalag/Európán és az is ködbe vész.

Csenevész remény ím eldőlt a harc/A bitófára nem fészkel madár/Hatalmas Isten ugye eltakarsz/ha kettőnk közül csak a cölöp éll.

A karvaly tudja mit nyer ha lecsap/az áldozati vérben ott a jel/Világosságot akartam de csak/Világosig juthattam el.

Az utolsó menet

Csapó András írásának címe Leiningen-Westerburg Károly tábornok utolsó szavait idézi: „Hodie mihi, cras tibi” (Ma nekem, holnap neked).

„Reggel 5 órakor indult a menet az aradi várbörtönből – a Maroson át – a bitósor alá. A magyar szabadságharc tábornokainak utolsó menete ez. A zsarnokság ölte meg őket, mert a zsarnokság nem élhet gyűlölet és kegyetlenség nélkül. A gyűlöletben talál társakra. A sugallat ugyan változik nemzeti, faji vagy osztálygyűlöletre, de kell a harag, hogy ölhessen. A zsarnoknak sok az ellensége, ezért ölnie kell. A magyar tábornokokon akarta bemutatni a hatalom szolgája, hogy a halál milyen félelmetes. Csalódnia kellett, mert csak a hősiességet tudta bemutatni. Micsoda intermezzók? Damjanich tábornok (aki mankóval, fájdalmak között ment a bitó alá) odaszól a hóhérnak: kérem, vigyázzon, ne borzolja össze a szakállam. Leiningen a bírót figyelmezteti: ma nekem, holnap neked. A zsarnoki hatalom több száz becsületes embert felakasztatott, több száz került pincebörtönbe, az emigránsokat („in effigie”) jelképesen végezte ki. Mit ért el vele? Húsz év sem telt bele, az összeomlás elől a kiegyezésben keresett menedéket a pöffeszkedő hatalom. Az erőszak képtelen felismerni, hogy természetellenes. A Természet pedig – lassan, de biztosan – feloldja az ellentéteket”.

Hegyi József a 14. aradi vértanú, az egykori pataki diák Kazinczy Lajos honvédtábornok emlékét idézi, megemlítve: a sárospataki iskolakertben szobra áll. Őt ugyancsak Aradon végezték ki a magyar szabadságharc bukása után, 1849. október 25-én. Kazinczy Ferenc és Török Sophie legkisebb gyermeke 29 éves volt.

aradi_vetanuk_boon

A teljes méretért kattinston a képre!


Napról napra

Rendkívül fontos év volt a magyar történelemben 1990: a rendszerváltoztatás éve. A március 25-én és április 8-án tartott parlamenti választás lezárta az állampárti szocializmus esztendeit, és új korszakot nyitott Magyarország számára. A 25 évvel ezelőtt történtek fontossága miatt is határoztunk úgy, hogy napról napra idézzük majd, mi mindent hozott számunkra 1990, például szűkebb pátriánkban is. Az akkori Észak-Magyarország-példányok írásait szemlézzük ehhez, napról napra.

ÉM
hirdetés


hirdet�s