Családbarát a település

Tokaj – Az önkormányzat tavaly nyújtotta be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez támogatási kérelmét, célként a munka és család világa közötti kiegyensúlyozott viszony megteremtését célozták meg.

A projekt száz százalékos támogatottságban részesült, az elmúlt napokban került sor az egyeztető megbeszélésre a képviselőtestület és a megvalósítást lebonyolító konzorcium tagjai között. A munkaértekezleten Májer János polgármester foglalta össze a konzorcium által készített helyzetelemzés tanulságait.

A több mint kétszáz fős, reprezentatívnak minősülő felmérés eredményeként kialakult egy olyan cselekvési terv, amely rövidtávú beavatkozásokat tartalmaz, amelyek kiterjednek a kiégés elleni tréningre, szupervízióra, amely a város intézményeiben dolgozó vezetőket, önkormányzati dolgozókat, családgondozókat, pedagógusokat segíti majd mindennapi munkájukban.

Témakörök

A „Bor-kultúra-család” tudatformáló képzés a helyi és a térségben élő vállalkozók, turisztikai szolgáltatók, szállásadók, vendéglátók munkáit segítik, szolgáltatásuk színvonalának emelésében. Segítséget adnak az önkormányzatnak az e- közigazgatáshoz kapcsolódó tréning megszervezéséhez, számítástechnikai alapozó képzést tartanak, kiegészítve az e- ügyintézésre való képzéssel, segítik a településen élő lakosokat, vállalkozókat az interneten történő ügyintézés elsajátításában, ugyanakkor kidolgozzák a hiányzó esélyegyenlőségi tervet az önkormányzat, a Városi Kincstár, az ANOI, és a Családsegítő Szolgálat részére. Ezeknek a tevékenységeknek a kialakításai a pályázat részét képezik, megvalósításukra az elkövetkező hónapokban kerül sor.

Serfőző László