Csak záradékkal!

Nyíregyháza – Azt a diktátumot amit a szakminiszter intézett az egészségügyi szolgáltatók felé részben a beígért fenyegetések, zsarolások, valamint kizárólag a betegek ellátása iránt érzett felelősség tudatból kénytelenek voltunk elfogadni.

Ezt mondta lapunknak Fülöp István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, aki hozzátette: a szerződéseket aláírtuk, de ez nem azt jelenti, hogy annak tartalmi részével egyetértünk. Aggályaink kifejezésre juttatása érdekében észrevételeinket záradék formájában a szerződések mellé csatoltuk. Tekintettel arra, hogy a Fenntartó és Szolgáltató más-más szempont alapján értékeli az adott szituációt ennek megfelelően kétféle záradék készült. Az egyiket a Fenntartók a másikat a Szolgáltató fogalmazta meg. Mi a Fenntartók, elsősorban a működtetés lehetséges problémáira hívtuk fel a figyelmet. Tekintettel arra, hogy nem ált rendelkezésünkre idő a mélyreható tanulmányozáshoz, ezért a záradékba rögzítettük, hogy amennyiben hibát vélünk a Szerződésben felfedezni abban az esetben bíróság előtt a Közigazgatási Határozatot megtámadhatjuk.

Továbbá kifejezésre juttattuk azon aggályainkat, mint például a járóbeteg ellátás kondícióiról továbbra sincs információnk, ezért jelenleg nem látjuk biztosítottnak a betegek folyamatos és biztonságos ellátását. A Szolgáltatói záradékok tartalma hasonló kérdésköröket vetnek fel. Megfogalmazza problémás pontként, a szerkezetátalakítás megváltozott struktúrához való alkalmazkodás feltételrendszerének hiányát.

Ezen kívül a Szolgáltatók kitérnek arra is, hogy a volumenkorlátok mellérendelt finanszírozása nem fogja fedezni a megszabott ellátási területekről érkező betegek ellátásának anyagi helyzetét. A fent említett kifogásokat azért rögzítettük záradék formájában, hogy az új struktúrában való működésnél felmerülő problémák okán ne a Fenntartót jelölhessék meg, mint Felelőst!