Cigánymisszió nemzetközi összefogással

Cigánymisszió nemzetközi összefogással
Szállásért és ellátásért cserébe dolgoznak Debrecenben a helyiekkel közösen Európa hét országából jött ifjak.

Svédországtól Spanyolországig lehetne sorolni azoknak a fiataloknak a szülőhazáit, akik tízen azért érkeztek Debrecenbe, hogy segítsenek kialakítani a Cigánymisszió központját a Péterfia utca 42. szám alatt.

Mint az ifjakat kísérő tolmácstól, Kálmán Dianától megtudtuk, szállásért és ellátásért cserébe végeznek önkéntes munkát itt táborozásuk ideje alatt. A több nemzetiségű csapat tagjai egymás közt angolul beszélgetnek, a felújításban közreműködő debreceniekkel – kik a Domokos Márton-kerti cigánytelep lakói – pedig tolmács segítségével, vagy többnyire gesztusokkal értetik meg magukat.

Buzás Irén Erika, református lelkész a Naplónak elmondta, hogy a Nagytemplomi Gyülekezettől kapott épület helyrehozatala után egészen pontosan a Cigány- és Hídépítő Misszió központjaként működik majd, mégpedig többféle feladatot ellátva. Egyrészről adományokat várnak ide, másrészről pedig a gondokkal küszködők kérhetnek segítséget, akár szociális, akár lelki gondozásra szorulnak. – A missziót egyébként a Tiszántúli Református Egyházkerület fogja működtetni – tette hozzá búcsúzóul Buzás Irén Erika.

P.G.