Cigány származású fiatalokat várunk rendőri pályára

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság először 1996-ban hirdette meg a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíj pályázatát.

Az elmúlt 16 évben megyénk 20 különböző középiskolájából összesen 41 diákkal kötött szerződést a rendőrség. A legtöbb sikeres pályázó (14 fő) a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium tanulói közül került ki. A támogatási rendszer segítségével az elmúlt évek alatt 15 fő került a rendőrség tagjainak sorába. Közülük heten teljesítenek jelenleg is szolgálatot megyénk öt kapitányságának állományában (Edelényi Rk 1 fő járőri, Ózdi Rk. 2 fő járőri, Miskolci Rk. 1 fő fogdaőri és 1 fő * aki jelenleg a Rendészeti Egyetem levelezős hallgatója * nyomozói munkakörben, Kazincbarcikai Rk. 1 fő járőri, és a Sátoraljaújhelyi Rk. állományában 1 fő járőri beosztásban). A Borsod- baúj- emplén Megyei Rendőr-főkapitányságnak jelenleg 8 tanulóval van érvényes, középiskolai tanulmányaik hátralevő idejére szóló támogatási szerződése. Közülük 3 támogatott vesz részt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola jelenleg is zajló felvételi eljárásában. 

Lényeges változás a korábbi pályázati kiírásokhoz képest, hogy most már minden középfokú oktatási intézmény tanulója pályázhat a támogatás elnyerésére (korábban csak érettségit adó iskolák tanulói pályázhattak). A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is, tehát tanulmányaik ennek megfelelő további folytatását a szakiskola befejezését követően. A pályázók számának növekedése várható reményeink szerint, mivel a változásokat követően a nappali tagozat első, második, vagy harmadik évfolyamán tanulók is jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért (korábban csak a második és harmadik évfolyamosok jelentkezhettek). A nyertes tanulók az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel után kerülnek kiválasztásra. A pályázatot nyertekkel a főkapitányság legkésőbb 2012. szeptember 15-ig támogatási szerződést köt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy a támogatott részére, középiskolai tanulmányai hátralevő idejére az alábbi juttatásokat biztosítja: 

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, kollégiumi szállás és a menzai étkeztetés költségeinek teljes körű térítése;

b) tanévenként * számla alapján, legfeljebb 25.000 forint értékben * ruházkodási segély;

c) tanszersegély (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítése, az egyéb taneszközök esetében – ugyancsak számla alapján – tanévenként legfeljebb 4500 Ft értékhatárig; 

d) Az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatás: * 3,00 * 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000,* Ft/hónap, * 4,01 * 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000,* Ft/hónap, * 4,51 * 5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000,* Ft/hónap 

A pályázatot nyert tanuló(k)nak a támogatásért vállalniuk kell hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően * rendőri szolgálat vállalása céljából * jelentkezik valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendészeti Egyetem, és részt vesz a felvételi eljárásban. A középfokú oktatási intézményben tanuló diákok pályázatához hasonlóan a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok részére is meghirdetésre kerül egy ösztöndíjpályázat. Ennek a támogatásnak az elnyerésére nappali tagozaton jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok pályázhatnak.