Brókerbotrány – Felszámoló: újabb 500 Buda-Cash ügyfél juthat hozzá pénzéhez

Budapest, 2015. július 21., kedd (MTI) – Hamarosan hozzájuthat pénzeszközeihez az az 503 ügyfél, aki a Gain Capitalnél vezetett Buda-Cash számlákon tartotta értékeit. A Buda-Cash felszámolását végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) már megkezdte az érintett ügyfelek behívását, hogy azonosításukat követően megadhassák, milyen számlára utalják át az őket megillető pénzeszközöket.

A PSFN honlapján olvasható keddi közlemény szerint ezen pénzeszközök hiánytalanul megvannak, elszámolási vita nincs a Gain Capitallel, és figyelemmel arra, hogy ügyfelenként nevesített alszámlán tartották a pénzeszközöket, a tulajdonosok kétséget kizáróan azonosíthatók.

A felszámolást végző cég emlékeztet arra, hogy folyamatosan hívják be azt a 3000-4000 ügyfelüket is, akik – a már lefolytatott vizsgálat alapján megállapíthatóan – 232 fajta hiánytalan értékpapírral rendelkeznek. A személyes egyeztetésen az ügyfélnek lehetősége van megadni azt az értékpapírszámlát, amelyre értékpapírjai transzferálását kéri.

A felszámoló hangsúlyosan kéri, hogy a személyes adategyeztetésen már megnyitott új értékpapírszámla birtokában, annak azonosító adataival jelenjenek meg az ügyfelek. Ezt követően a Buda-Cash elindítja a transzfert, és az ügyfél új értékpapírszámlájára kerül az értékpapír.

Azoknál az ügyfeleknél, akiknek pénzügyi eszközeiben vagy pénzeszközeiben hiány mutatkozik a jogszabályoknak megfelelően jár el a PSFN az arányos kiosztás érdekében: a hiánnyal érintett értékpapírokból úgynevezett homogén csoportokat képeznek, és az ezekben fellelhető értékpapírok, és a csoporthoz tartozó tényleges tulajdoni igények arányszáma határozza meg a kiadási arányokat.

Ezen kiadási arányok meghatározása folyamatban van. Azon ügyfelek esetében, akiknek követelése vitatott, annak rendezéséig a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint az értékpapírokból tartalékot képeznek annak érdekében, hogy követelésük arányos megtérülése is biztosított legyen. A hiányos pénzeszközöknél devizanemenként ugyanez az eljárás.

A felszámolási eljárás kezdő időpontját követően lejárt diszkont kincstárjegyek a lejáratkor pénzzé konvertálódtak, és jelenleg pénzként vannak nyilvántartva a letéti helyek számláin. Ezen pénzösszegeket a PSFN nem sorolja be az egyéb pénzkövetelések közé, hanem az adott lejáratú diszkont kincstárjegyhez tartozó homogén csoporton belül képeznek a diszkont kincstárjegy helyébe lépő pénzeszköz csoportot, így az arányos kiadásban is azok részesülnek, akik az adott lejáratú diszkont kincstárjeggyel korábban rendelkeztek.

Amikor mind a hiányos, mind a hiánytalan pénzügyi eszközök és pénzeszközök felosztása megtörtént, azok az ügyfelek, akik nem kapták vissza teljes mértékben eszközeiket, a vonatkozó jogszabályi feltételek megléte esetén a Befektető-védelmi Alap (Beva) kártalanításában vehetnek részt. Ennek menetéről a Beva honlapján (www.bva.hu) tájékozódhatnak.

Azok az ügyfelek, akiknek a Beva kártalanítása után is követelése marad fenn a Buda-Cash-sel szemben, ezen követeléseikkel – mint hitelezői igénnyel – a felszámolási eljárásban hitelezői pozícióba kerülnek. Ők a továbbiakban a felszámolási eljárásban hitelezőként vesznek részt, megtérülésük mértéke a kiosztható felszámolási vagyon nagyságától függ – olvasható a közleményben.

– MTI –
hirdetés
hirdet�s