Bogács szentje: Márton

Lipcsák János, plébános
Lipcsák János, plébános - © Fotó: ÉM
Bogács – A koldusok, a lúdtartók és a szőlőművesek védőszentjére emlékezünk Szent Márton napján.

Az utazó szeme előtt, ha Mezőkövesd felől közeledik Bogács felé, a festői bükki táj ölelésében, a Szent Márton-templom tornya tűnik föl először. A római katonatisztből lett tours-i püspököt, Mártont választották a gótikus épület védőszentjéül a helyi lakosok, aki Savaria városában, a mai Szombathely területén született 316-ban, vagy 317-ben, a Római Birodalom Pannónia tartományában és ott is hunyt el 397-ben. A koldusok, a ló- és lúdtartók, illetve a szőlőművesek védőszentje, a Kárpát-medencében roppant kedvelt és elterjedt patrónus. Közbenjárását évszázadok óta közösségeink, családjaink egysége és gyümölcsöző jövőnk érdekében kérik. Több száz templomot szenteltek országszerte az ő tiszteletére. A Márton-napi búcsú mélyebb hátteréről Bogács új plébánosa, Lipcsák János atya beszélt lapunknak.

Otthonukká lett a templom

– Szent Márton emléknapja november 11., amelyhez a legközelebb eső vasárnapon szoktuk megtartani a búcsút, idén éppen akkor. Egy templomnak általában két jeles napja van az esztendő során: a felszentelésének és a patrónusnak vagy titulusnak az ünnepe. Kicsit hasonlít ez a születésnaphoz vagy névnaphoz és a búcsúban ragaszkodásunkat fejezzük ki Isten háza iránt, ami a mennyország kapuja egyben. A templom tornya, amely messze kimagaslik az emberek lakóhelye fölött, arra emlékeztet, hogy idelent csak vándorok vagyunk és a feljebbvalókkal törődjünk – magyarázta a plébános.

Az alázatos segítő szent

– Márton püspök legendája az irgalmasságra tanít bennünket. A római császár katonájaként szolgáló szent, a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent neki Jézus koldus alakban. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta és megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, ezért püspökké akarták szentelni. A történet szerint amikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, verdesésükkel óriási zajt csaptak és elárulták Márton rejtekhelyét. Tiltakozása ellenére 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. November 11-e a naptárban a téli negyedév kezdő napja, amikor megkóstolták és megáldották az új bort és termést, majd lakomát tartottak libás ételekből. A reformáció korában tovább folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napjának tiszteletére emelgették a poharaikat – mesélte az atya.

Több száz zarándok

– Bogácson népszerű a Márton-napi búcsú és mindenkit érint valamilyen formában. A település vallási szempontból homogénnek mondható, túlnyomó részt római katolikusok lakják és legtöbbjüket a Szent Márton Plébánián keresztelték meg. A dombtetőn álló templomot körülöleli a temető, ahol sokak hozzátartozója fekszik és alatta terül el a község. Rengeteg zarándok érkezik hozzánk ilyenkor távolabbról is, hogy egyfajta engesztelésben, tisztulásban vegyenek részt és hazalátogatnak az elszármazottak is. Idén több környező településről, köztük Szomolyáról, Diósgyőrből és Egerből jön közel száz fős gyalogos zarándokcsoport, akiknek készülünk a fogadására. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, ahol megáldjuk a Szent Márton Borrend új borait, és az augusztus eleje óta Bogácson végzett plébánosi hivatalom ünnepélyes beiktatási ceremóniája lesz, majd körmenettel zárul a búcsú – mondta.

DA