Bőcs: pedagógusnap volt

By Ujlaki István
Bőcs: pedagógusnap volt
Bőcs – Bőcs óvodai-, iskolai dolgozóit köszöntötték pedagógusnap alkalmából.

Óvodások és iskolások műsora után már nem sok mondandója maradt településünk polgármesterének köszöntőjében, melyben méltatta a pedagógus hívatás jelentőségét.
Elsőként óvodások köszöntötték az ünnepelt tanárokat, óvónőket és valamennyi oktatási intézményben dolgozót. Iskolás tanulók, művészeti oktatásban résztvevő diákok köszöntése következett versekkel, szavalatokkal és hangszeres produkciókkal. Egy kolléganő szólt idősebb volt pedagósaihoz szavalatával. Községünk polgármestere köszöntötte az egybegyűlt ünnepelteket. A két intézmény vezetője átadta a jutalmakat, polgármester úr pedig emléklappal és egy szál virággal köszönte meg az áldozatkész tanéves szolgálatot. Zárásként állófogadás várta az ünnepség résztvevőit és kötetlen beszélgetés.

– U. I. –

Címkék: ,