Bírság az Intrum Justitiának az ügyfelek megfélemlítése miatt

Budapest  (MTI) – Agresszíven, a fogyasztókat megfélemlítve, megtévesztő módon járt el az Intrum Justitia Zrt., amely az ügyfeleknek küldött fizetési felszólításaiban rendőrségi eljárással fenyegetett, ezért 500 ezer forintra bírságolta a felügyelet.

    A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ügyfélbejelentés alapján kezdett vizsgálatot, mivel az Intrum Justitia 2010. február 25-én kelt fizetési felszólításában büntető feljelentés megtételét helyezte kilátásba, ha az ügyfél fennálló tartozásának kiegyenlítését a levélben megadott határidőig nem teljesíti – ismerteti a PSZÁF közleménye.
    A levél – amelynek már a tárgya is “Értesítés rendőrségi bejelentésről” – így fogalmaz: “a … bank Zrt. -nál kötött szerződésből fennálló, mai napig ki nem egyenlített … Ft-os tartozás miatt az illetékes rendőrkapitányságon bejelentést fogunk tenni. … Amennyiben az eljárás nyomozati szakba kerül, és bizonyításra kerül, vagy az ügy körülményeiből feltételezhető, hogy a hitelszerződés megkötésekor nem az arra illetékes személy járt el, vagy a hitel felvevője a hitel igénybevételekor már tudomással bírt arról, hogy a hitel visszafizetésére reális esélye nincsen …, úgy a büntetőeljárás lefolytatásával a csalás bűncselekménye megállapításra kerülhet. Abban az esetben, ha a jelzett összeg 15 napon belül az ügyiratszámra való hivatkozással beérkezik az alábbi bankszámlaszámunkra, akkor a bejelentéstől eltekintünk”. 
    A pénzügyi szervezet súlyosan jogellenesen járt el – állapítja meg a felügyelet. Az Intrum Justitia ugyan feltételes módban fogalmazza meg, hogy az ügyféllel szemben büntetőeljárás lefolytatásának lehet helye, azonban összességében így is azt a hatást kelti, hogy az ügyféllel szemben a rendőrhatóság felléphet a követelés megfizetésének elmulasztása miatt. A felszólítás alkalmas arra, hogy a késedelmes ügyfélben azt a képzetet keltse, hogy a tartozás megfizetésének elmulasztása miatt vele szemben bűncselekmény elkövetését állapíthatják meg – mutat rá a PSZÁF

500 ezer forintra bírságolta a PSZÁF az Intrum Justitiát

    Az ügyfél mindezt fenyegetésként élhette meg, így az adott helyzetben nem is mérhette fel az általa igénybe vehető jogorvoslatok körét, s azok igénybevételétől tartózkodhatott. Az Intrum Justitia felszólítása – annak erősen félelemkeltő jellege miatt – alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót az általa esetlegesen meghozható intézkedések megtételétől eltérítse, magatartási szabadságában korlátozza.
    A pénzügyi szervezet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény által tiltott agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ügyféllel való kommunikációjában. A fogyasztó ügyleti döntése torzítása érdekében nyomásgyakorlással élt, amellyel a fogyasztói döntési folyamat súlyos megzavarására alkalmas magatartást tanúsított. A jogsértésre való tekintettel a PSZÁF 500 ezer forint bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetre, és eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.