Bíróság: bárki szervezhet „kocsonyás” rendezvényt Miskolcon

Akt.:
Készül az óriáskocsonya
Készül az óriáskocsonya
Miskolc – Újabb – még nem jogerős – felvonásához érkezett a „kocsonyafesztiválos” vita.

A Miskolci Törvényszék május hó 17-én nem jogerős ítéletet hirdetett a Rózsa Edit mint elsőrendű felperes a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint elsőrendű és a tulajdonában lévő rendezvényszervező társaság – mint másodrendű alperesek ellen tisztességtelen piaci magatartás miatt folyamatban lévő perében.

Nem alapos követelések

Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese és szóvivője a meglehetősen bonyolult ügyről elmondta, hogy a felperes tisztességtelen piaci magatartás miatt terjesztett elő keresetet, amelyben – többek között – kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az önkormányzat tisztességtelenül folytatott gazdasági tevékenységet, jellegbitorlást követett el, és tilos összehasonlító reklámot alkalmazott akkor, amikor úgy döntött: a 2014., 2015. és 2016. években a tulajdonát képező társaság rendezzen fesztivált Miskolci Kocsonya Farsang néven.

Azt is kérték, hogy állapítsák meg, hogy a társaság (a Cinemis Kft.) tisztességtelenül folytatott gazdasági tevékenységet, jellegbitorlást követett el, és tilos összehasonlító reklámot alkalmazott akkor, amikor a 2014., 2015. és 2016. években az önkormányzat megbízásából Miskolci Kocsonya Farsang néven rendezett fesztivált.

Mindezek alapján azt kérték, hogy a bíróság tiltsa el az alpereseket a Miskolci Kocsonyafesztiválhoz hasonló rendezvények megtartásától és a rendezvények megtartására vonatkozó döntéstől, s kötelezze alpereseket az ítélet rendelkező részének saját költségükön való közzétételére a Magyar Nemzet napilapban.

A bíróság megállapította, hogy felperesek követelése egyik alperessel szemben sem alapos, így a keresetet elutasította. A felpereseknek a 2014. évi rendezvényszervezés miatt a másodrendű alperessel szemben benyújtott keresete elévült, hiszen a felperesek a keresetüket a 2014. évi rendezvényt követő hat hónapon túl terjesztették elő.

A versenytörvény alapján

A bíróság kifejtette, hogy a Versenytörvény senkinek, így egyik felperesnek sem biztosít kizárólagos jogot ahhoz, hogy a kocsonyára épülő programokkal rendezvényt szervezhessen. A Versenytörvény a gazdasági versenyt védi, amelynek lényege, hogy azonos piacon azonos árut vagy szolgáltatást kínáló vállalkozók versengenek a fogyasztók megrendeléséért. Ezért az a körülmény, hogy a piacon hasonló vagy azonos szolgáltatást nyújtó másik vállalkozó is megjelenik, a gazdasági versenytől nem idegen, hanem azzal összhangban álló jelenség. Ezért a bíróság nem állapíthatta meg, hogy – akár a kocsonyára épülő rendezvény megszervezéséről való döntés, akár az ilyen rendezvény megszervezése – megsértette a Versenytörvény bármely rendelkezését, s nem tilthatta el egyik alperest sem attól, hogy ilyen jellegű rendezvények megszervezéséről döntsön, vagy ilyen rendezvényeket szervezzen. Természetesen mindezek alapján a korábbi rendezők is szervezhetnek újra kocsonyafesztivált, amennyiben rendelkeznek a hozzá szükséges feltétekkel.

Szaniszló Bálint
hirdetés


hirdet�s