Benini egyetem delegációja látogatott a Miskolci Egyetemre

Miskolc – 2016. május 24-én egy hét tagú delegáció érkezett a Miskolci Egyetemre az Afrika nyugati részén fekvő Benini Köztársaságból.

A fővárosban, Cotonouban található, 82 ezer hallgatót számláló University of Abomey-Calavi egyetem széles körű oktatási és kutatási tevékenységgel rendelkezik, hasonlóan a Miskolci Egyetem profiljához. A delegáció tagjai között dékánok, dékánhelyettesek és egyetemi tanárok képviselték intézményük szakterületeit. A fél napos program során a műszaki területeken történő oktatási és kutatási együttműködési lehetőségeket vizsgálták meg, meghatározva azokat az irányokat, amelyekben szoros kapcsolatok alakíthatók ki a két intézmény között. A délelőtti megbeszélést délután a karok nemzetközi szinten is elismert laboratóriumainak bemutatása követte. Külön ki kell emelni, hogy a benini delegáció tagjai között olyan szakember is volt, aki 1987-ben olajmérnökként egyetemünkön, az akkori Bányamérnöki Karon szerzett diplomát, és jelenleg a benini National Water Institute (Nemzeti Vízkutató Intézet) vezetője. Ez is jó példája annak a széles körű nemzetközi oktatási-kutatási tevékenységnek és együttműködésnek, amely a Miskolci Egyetemet bekapcsolja a világ szakmai vérkeringésébe.

– Lengyel Attila, ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem Kancellária Hivatal Kommunikációs és PR Csoport –