Békés szabadkeresztyén sziget

Helyük van a Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezetben mindazoknak, akik komolyan veszik a Bibliát, Jézus személyét, az Isten igéjét. Kisegyházak [DOC 37 KB]

Egy az őskeresztények gyakorlatát követő kis egyházközség, a Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezet lelt otthonra és teszi szeretetteljessé a mindennapokat több mint húsz esztendeje a megyei jogú városban a Mester utca 24. alatt.

A járműforgalom zaját maga mögött hagyva zöldellő park árnyas fái közt, Isten békéjének szigetén találja magát az ember a kapu túloldalán. A nyolcvanas évek elején költöztek ide a szabadkeresztyének, és gyülekezetük azóta is egyre gyarapodik.

Nyolcvanéves gyülekezet

„Szép számban születnek gyerekek, de kívülről is sokan jönnek és csatlakoznak hozzánk” – újságolta örömmel Lakatos Péter lelkész egy bemutatkozásnak szánt beszélgetésünk alkalmával július vége felé a Jézus fesztivál heteinek kellős közepén.

Nem véletlenül kerestem fel éppen ekkor. A Debreceni Pásztorkör, a kis keresztény gyülekezetek lelkipásztorai által alkotott imaközösség egyik alapítójaként Lakatos Péter is kezdeményezője volt a 2002-ben életre keltett nagy rendezvénynek.

„A pásztorkörben úgy is nevezzük magunkat, hogy »evangéliumi gyülekezetek közössége«, vagyis helyük van köztünk mindazoknak, akik komolyan veszik a Bibliát, Jézus személyét, az Isten igéjét” – mutatott rá a lelkész a különbségekben rejlő azonosságra.

A szabadkeresztyén gyülekezet mint kis egyház egyike a legrégebbieknek a megyei jogú városban. 1924-ben formálódott közösséggé, így tavaly már fennállásának 80. évfordulóját ünnepelhette. Az istentiszteleteket vasárnap délelőttönként ez idő tájt százötven-kétszáz felnőtt látogatja, miközben legalább ötven gyerek is mindig ott van a kisebb termekben.

Számukra az óvodáskorúaktól kezdve három különböző korcsoportban vannak rendszeresen foglalkozások az istentiszteletek alatt. Fontos is volt ezt megszervezni, hiszen a legutóbbi két-három évben évente tizenöt-húsz fővel szaporodott a gyülekezet, amelynek létszáma egyensúlyt mutat mind a korosztályokra, mind a családok társadalmi elhelyezkedésére nézve.

Bibliaismeret

A gyülekezetet vezetőség irányítja presbiterekkel és pásztorokkal, a debreceni szabadkeresztyéneknek ma két pásztoruk van. „Ahhoz, hogy valaki szabadkeresztyén lelkészként szolgálhasson, nem feltétel a teológiai végzettség. Van az egyháznak egy középszintű teológiai és bibliai iskolája, ez nyújt másfél éven át tartó tanulmányok keretében egyfajta teológiai alapot, de nálunk igazában a rétermettség és a komoly bibliaismeret a legfőbb feltétele a lelkészi létnek” – mondta el egyháza követelményeiről szólva Lakatos Péter, aki „civilben” zongoraművész, tanít a Debreceni Egyetemen, de maga is elvégzett „jó néhány” bibliai iskolát és tanított is ezekben a középfokú intézményekben.

G. I.