Baromfik milliói zár alatt

A baromfitartóknak állataikat mostantól zárt helyen kell takarmányozni és itatni, s meg kell akadályozniuk, hogy az állomány a vadmadarak által is hozzáférhető itatóhelyeket használjon.

Az Európai Unió járványvédelmi intézkedései alapján csütörtöktől hazánkban is megszigorította az agrárkormányzat a baromfitartás előírásait. Hajdú-Bihar megyében ez mintegy 28 millió nagyüzemi körülmények között, s 14 millió háztájiban tartott baromfit érint. Ezen belül a Hortobágy térségében 75 ezer, a megye más területein háromszor ennyi a liba.

Ez azért is fontos lehet, mert a hazánkhoz legközelebb eső területeken megállapított madárinfluenza-fertôzéseket lúdalkatúakban (hattyúk) regisztrálták. Mostantól többek közt tilos baromfi és egyéb madarakat piacokra, állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra szállítani. A vadászok valamennyi elhullva talált vagy betegség gyanúja miatt kilôtt vadmadárról haladéktalanul értesíteni kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvost. A rendelkezések 2005. december 1-jéig, illetve esetleges módosításukig hatályosak. Betartásukat az állat-egészségügyi hatóság fokozottan fogja ellenôrizni és szükség esetén szankcionálni.

Tilos élő baromfit szállítani

A madárinfluenzának a Magyarországgal szomszédos országokban való elôfordulása fokozza a hazai baromfiállomány fertőződésének kockázatát.

Csak fedett helyen

Ezért az Európai Unió járványvédelmi intézkedései alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) elrendelte a baromfitartásra és a fertőző állatbetegségek bejelentésére vonatkozó járványvédelmi előírások szigorított betartását. Mindez vonatkozik a baromfitartókra, állatorvosokra, s mindazokra, akik baromfi őrzését, felügyeletét, gondozását, ápolását, felvásárlását, levágását végzik.

Az intézkedések szerint a házikacsa, -liba, illetve egyéb vízibaromfi más baromfival vagy fogságban tartott madárral (például galambokkal) való érintkezését meg kell akadályozni, ezért azok együtt, illetve egy légtérben nem tarthatók.

Élő baromfit és egyéb madarakat piacokra, állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra tilos szállítani, ilyen állatok részvételével rendezvény Magyarország területén nem tartható. E tilalom alól az FVM Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálya egyedi felmentést adhat.
A szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását és itatását fedett helyen kell megoldani. Tilos azoknak a felszíni vizeknek baromfik itatásra való felhasználása, melyet vadon élô madarak látogatnak. Amennyiben az ilyen víz itatása elkerülhetetlen, a szükséges vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas, engedélyezett vegyszerrel kezelni kell.

Bejelentendô vadászat

Vadászat idején tilos a hattyú-, lúd- és récefélék, valamint a lilealakúak — ide tartoznak például a bíbic, a lilefélék, a cankó- és szalonkafélék, csérek, sirályok, szerkôk — csalimadárként történő felhasználása, kivéve, ha azt a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás az országos madárinfluenza monitoring program céljából végzett mintagyűjtéshez engedélyezte.
Valamennyi vadmadárvadászatot legalább 24 órával a vadászat kezdete elôtt be kell jelenteni az illetékes állat-egészségügyi állomásnak, amely a teríték ellenőrzése, illetve mintavétel céljából hatósági állatorvost rendelhet ki.

A vadászatra jogosultak valamennyi elhullva talált vagy betegség gyanúja miatt kilőtt vadmadárról haladéktalanul értesíteni kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvost.
Mindezek a rendelkezések 2005. december 1-jéig, illetve esetleges módosításukig hatályosak. Betartásukat az állat-egészségügyi hatóság fokozottan fogja ellenőrizni és szükség esetén szankcionálni.