„Azt akartam, hogy a diákok ne csak higgyék a fizika törvényeit”

Dobos Zsolt Károly
Dobos Zsolt Károly - © Fotó: Ádám János
Miskolc – Az Andrássy iskola legendás tanára, Dobos Zsolt Károly azt szerette volna, hogy a diákok ne csak higgyék a fizika törvényeit.

Kicsit izgulok: kilátástalannak tűnik, hogy egy olyan gazdag életpályát, mint Dobos Zsolt Károlyé, adott terjedelmen belül hűen adjak vissza. A tanár úr a lépcsőház kapuja előtt vár. Úgy gondolom, sokat elárul a másokhoz való viszonyulásáról… Ráadásul most is „készült”. Meg akart mutatni számára fontos emlékeket iskolai munkájából, kollégáiról, diákjairól és a stabil hátteret adó családjáról.

Egyetlen nappalis diákomnak sem kellett javítóvizsgát tenni.” Dobos Zsolt Károly


Ne csak higgyék…

Elsőként a fizika kerül szóba.

– Azt akartam, hogy a diákok ne csak higgyék a fizika törvényeit – jelenti ki.

Erre szolgált a tanári demonstráció, a „kívülről” behozott filmrészlet vagy az általa készített fólia-, dia-, videóanyag bemutatása, ami a gyakorlati felhasználás bemutatásával is motivál. A ’70-es évektől kialakuló audiovizuális és programozott oktatás – mint módszer – nagyon megtetszett neki, és több esetben kollégáival, védőnő nejével, diákjaival anyagokat is készített a MAGNOCORR oktatógéphez. Ősöreg „képmagnójuk” szalagjára pedig – az atomot felmutató ókori filozófus, Demokritosz monoszkópja alatt – saját kamerájukkal anyagvizsgálatot vettek fel, illetve mikroszkópos képeket tettek „osztálynyilvánossá”. A csoportbontásos tanulókísérletek még közvetlenebbül bizonyítottak, és a kutatási módszerek alapjaival is megismertettek.


Diáksikerek

– Életpályámon egyetlen nappali tagozatos diákomnak sem kellett ősszel javítóvizsgát tennie. Sőt, amíg nem volt kötelező szóbeli, számukra „fehér holló ritkaságú” kivétellel már májusban befejeződött a fizika – említi, és büszkén sorolja a diáksikereket. – Az országos Mikola-versenyeken éves rendszerességgel szerepeltek a több száz vagy akár ezer induló közül iskolánk „marslakó” diákjai a húszas döntőben, és ritkábban az OKTV döntőiben is. A megyei Törő Gábor fizikaversenyeken három évfolyamon két-két diák indult az iskolákból… Most, az olimpia évében mondhatom, hogy általában ketten érmet hoztak, és a többiek közül is kevesen maradtak ki a pontszerző hatosból. Fizikusként is végzett diákom, de ezentúl is – a sok szeretetteljes visszajelzés alapján – úgy tűnik, maradt valami használható a fizikaóráimból más területen is…


Otthon legyenek benne

Diákjaival (évi legalább tíz napon át) ismeretterjesztő és sportcéllal, a honismereti szakkör keretében gyalogoltak, kerékpároztak, hogy megismerve hazájukat – Radnótival szólva – otthon legyenek benne. Sőt, a Kárpát-medence egy nap alatt elérhető részeire is eljutottak, ahol találkoztak a határon túl élő magyarokkal is.

Örömmel beszél arról, hogy természetesen amatőr szinten a sport számára életfontosságú volt, és egyénileg, családilag több sportágban is boldogan „kínozta” magát az erdőben, futópályán, országúton, sőt még a házuk két hídja közötti körök rovásával is, miközben felesége az ablakból vigyázón kísérte.

Sajnos, mindez jórészt már a múlt – jegyzi meg, s ennek kapcsán felhozza:

– Nem felejtem azt az esti tagozatos hallgatót, aki tudomást szerezvén nyugdíjba vonulásomról, bizonyítványának átvételéhez egy gitárt is hozott, hogy dalban közölje velem a „lázas ifjúság” elmúlását. A sláger vigasztaló része, legalábbis eddig, kitartott. Családjaim, a négy unoka, s egy kicsit a közélet még teendőket adva boldogítanak. Köszönet mindenkinek, akivel életem itt összefoglalt eseményei összefonódtak.

Szalóczi Katalin


Névjegy

Név: Dobos Zsolt Károly

Született: Miskolc, 1938. december 11.

Iskolái: Földes Ferenc Gimnázium, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara (kémia­-fizika szak)

Munkahelyek: Zalka Máté Gépipari Technikum (mai Andrássy Gyula Szakközépiskola), (1962-től 2001-ig); 1965-től a Felsőfokú Gépipari Technikum Miskolc adjunktusa, majd docense lett.

Annak elköltözése után újra a középiskolában tanított, de az intézménynek néhány évig még levelező tagozaton óraadója maradt.

„A lelkét kitette értünk”

Emlékezhetnek arra: az Észak-Magyarország – olvasói segítséggel – 2013-ban összeállította a megye legendás tanárainak névsorát, amelybe bekerült Dobos Zsolt Károly is. Volt diákjai így írtak róla:

„Én nála lelkiismeretesebb, igazi tanári vénával rendelkező emberrel nem találkoztam azóta sem. A lelkét kitette értünk, hogy megértsük a fizikát”. „Mindig megvédte az osztályát – sokszor kellett –, és diákjai bármikor mehettek hozzá.

Az oktatásban Öveges József nyomdokain járt, mind módszereiben, mind előadásmódjában.”