Az ünnep igazi üzenete: a lélek gyümölcseit ízlelgették

Akt.:
A katolikus gimnazisták pünkösd lényegéről tanultak
A katolikus gimnazisták pünkösd lényegéről tanultak - © Fotó: Kozma István
Miskolc – Hogyan lehet megérteni, hogy mi a Szentlélek kiáradása? Kreatív hittanórákon jártunk.

A húsvét utáni hetedik vasárnap és hétfőn a keresztények pünkösdöt ünneplik, ekkor áradt ki a Szentlélek Jézus tanítványaira. A Szentlélek az atya és a fiú szeretetének végpontja. Ahogy a Szentháromság misztériumát, úgy a pünkösd szakrális mélységeit is nehéz a halandónak hiteles szavakba önteni. Vajon, hogy oldják meg ezt a pedagógusok, hogy dolgoznak fel olyan komoly spirituális témákat, mint a pünkösd, hogy közvetítik a 10-12 éves serdülőknek a jeles alakalom üzenetét? Ilyen kérdésekkel kerestünk meg két egyházi intézményt, mind a két iskola nyitottan fogadta érdeklődésünket.

Formabontó foglalkozás

Energikus, életvidám pedagógust ismertünk meg Kuzma Kata személyében, akit növendékei csak Katitancinak szólítanak a Fráter György Katolikus Gimnáziumban. A vagány, fiatal tanár felolvasta a hatodikosoknak az apostolok cselekedetei közül az aktuális részt, melynek jelentőségét szimbolikus gyakorlatok sorával érzékeltette a diákokkal. Izzott a levegő a teremben, szinte érezni lehetett a süvítő szelet, a lángnyelvek lobogását, pedig csak színes sálakkal idézte fel a csoport a bibliai eseményt. Ezer apró kelléket bevetett a katolikus gimnázium tanára, aki igyekezett olyan szituációkat teremteni, melyben növendékei átélhetik azt, amiről tanulnak. A kötél az összetartozás, a kék sál a szél, a vörös a tűz jelképe volt. A drámapedagógiai elemekkel átitatott óra sok tanulságot és meglepetést hozott. A különböző játékos jelenetek után a diákok felismeréseket osztottak meg egymással.

ht1Fotó: Kozma István

– A Kett, az egységes értelemorientált módszer fortélyait Sipos Edittől lestem el még a főiskolán, ezt alkalmaztam most is. A foglalkozás végén mindenki kap filclapot, melyen megjelenítheti mindazt a hálát és örömet, amelyet a szívében érez a Szentlélek ajándékaiért, melyekben részesült – magyarázta Kuzma Kata, hittantanár.

„Jöjj életet adó lélek!”

Vincze Judit, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban hittant és vizuális kultúrát tanít, ügyesen ötvözi a két tárgyat, a tanteremben és a padokon apró alkotások jelzik, ezek a csemeték, szívesen festenek, ragasztanak, hajtogatnak, rajzolnak és kreatív feladatok sorát oldják meg a hittanórák során.

dscn1338

Judit szerint a növendékei sokkal nyitottabbak komoly kérdések fejtegetésére, mint a felnőttek jelentős része. Úgy véli, a romlatlan gyermeki lélek könnyebben befogad olyan élményeket, amelyek fejtörést okoznak az „érettebb” korosztályok tagjainak. És valóban, aki leül ezekkel az apróságokkal beszélgetni mellbevágó élményben lesz része, híres filozófusokat megszégyenítő életigazságokat is megfogalmaznak olykor ezek az ötödikesek.

Jöjj Szentlélek, töltsd be szívünket ajándékaiddal! Jöjj, Életadó Lélek ajándékozd nekünk lelki gyümölcseidet!”

Így kezdtek közös imádságba a jezsuita növendékek, majd miután elcsendesedtek minden diák, magába figyelt és szabad ­asszociációk sorát élte át és az értékesnek vélt felismeréseiket papírra vetették, így annyiféle imádság született, ahány tanuló részt vett az órán. Személyes fohászokat írtak a gyerekek és azt is rögzítették, ki mit kér a Szentlélektől. Különböző erényekre vágytak az ifjú résztvevők. Volt, aki több türelmet kért, hogy bírja kivárni osztálytársai mondandóját és ne vágjon folyton mások szavába, akadt olyan kishölgy is, aki több szelídségre akart szert tenni, mert túl lobbanékony és megbánt másokat is fékezhetetlennek tűnő temperamentuma miatt.

dscn1299

– Pál apostol a Galatákhoz írt levelében tanít a Lélek gyümölcseiről: „A lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22~23) ezekért az ajándékokért fohászkodtunk közösen- magyarázta Vincze Judit.

JA


Marian Adam Waligóra
Czestochowa, Csíksomlyó - A Szentlélek által a jó Isten működik bennünk, fogalmazott Marian atya a nekünk adott interjúban. Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. Az atya kiválóan beszél magyarul, így to...

Zarándokok a csíksomlyói búcsún tartott szentmisén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben 2016. május 14-én
A Gyergyóalfalui Keresztaljával Csíksomlyóra zarándokolni életem egyik legszebb, legmeghatározóbb élménye. Sok áldást és kegyelmet kaptam ezen az úton: az elfogadás, a saját fizikai és lelki határaim megismerésének, emberi gyengeségeim felismerésének kegyelmét, hitem megerősítésének, a keresztény fi...