Az őstermelők is készülhetnek

Nyíregyháza – Az őstermelők életében jelentős változást hozott az idei év, hiszen akik biztosítottnak minősültek, be kellett jelentkezniük az Apeh-hoz.A biztosítási jogviszony következménye a bevallási és járulékfizetési kötelezettség.

Az őstermelők életében jelentős változást hozott az idei év, hiszen azoknak, akik 2007. január 1-jén biztosítottnak minősültek, be kellett jelentkezniük az Apeh-hoz. Aki az őstermelői igazolványt idén január 1-jét követően igényelte, annak pedig a kérelem előterjesztésekor kell(ett) nyilatkozni a mezőgazdasági igazgatási szervnél a biztosítotti minőségéről.

A biztosítottnak minősülő őstermelők 2007. január 01-jétől negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kötelesek a fizetendő járulékokról bevallást tenniük az Apeh-nél elektronikus úton, melyre a 07085. számú nyomtatvány szolgál.

Az első határidő tehát 2007. április 12-e! A munkáltatónak, kifizetőnek minősülő őstermelő havonként, a tárgyhót követő hónap 12-éig tesz elektronikus bevallást a magánszemélynek teljesített valamennyi kifizetéshez, juttatáshoz kapcsolódó adóról és járulékról a 0708-as számú bevallásban. A foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem kötelezett az előzőekben ismertetett bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt.

Az őstermelőnek el kell döntenie, hogy saját maga vagy egy általa meghatalmazott személy közreműködésével kívánja bevallási kötelezettségeit teljesíteni. Amennyiben meghatalmazott nyújtja be a bevallást az őstermelő nevében, úgy az őstermelőnek nem kell regisztráltatnia magát, ügyfélkapus regisztrációval ugyanis a meghatalmazottnak (pl. könyvelőnek) kell rendelkeznie.

Amennyiben az őstermelő úgy dönt, hogy saját maga kívánja a bevallásait benyújtani, úgy regisztráltatnia kell magát az okmányirodában.

Regisztráláshoz szükséges

*Okmányirodában:

– személyi igazolvány, lakcímkártya, már létező (lehetőleg a saját) e-mail cím, melyre az okmányiroda kiküldi ki az induló ügyfélkapu kódot.

*Otthoni számítógépen:

– az ideiglenes kódot a www. magyarorszag.hu internetes kormányzati portálon aktiválni kell (le kell cserélni egy, az őstermelő által létrehozott másik kódra az ott megadott feltételek szerint)

– ezt követő 8 napon belül az őstermelő a 07T180-as nyomtatványon tesz bejelentést az adóhatóságnak a regisztrációról. (Az említett nyomtatványok letölthetők az APEH internetes honlapjáról: www.apeh.hu).