Az LMP az Alkotmánybírósághoz fordult a "médiaalkotmány" ügyében

Az LMP az Alkotmánybírásághoz fordult a “médiaalkotmányként” megismert törvény ügyében. Szerintük ugyanis a múlt héten kihirdetett szabályozás számos ponton ellentétes az alkotmánynak a vélemény- és szólásszabadsággal kapcsolatos paragrafusával.

Az LMP közleménye felhívja a figyelmet, hogy az új “médiaalkotmány” például minden lineáris és lekérhető médiaszolgáltatótól megköveteli a kiegyensúlyozott tájékoztatást, ami az Alkotmánybíróság egy korábbi határozata szerint csak a közszolgálati és széles tömegeket elérő rádióktól, televízióktól várható el. Azt pedig a kizárólag Fidesz-delegáltakból álló Médiatanács fogja eldönteni, hogy mi számít kiegyensúlyozott tájékozhatásnak – lehetőséget adva a kormánynak nem tetsző orgánumok elnémítására – fogalmaz a párt közleménye. Szerintük ugyancsak ellentétes az alkotmánnyal az a tényfeltáró újságírást jelentősen korlátozó passzus, amely közelebbről meg nem nevezett közrendvédelmi vagy nemzetbiztonsági okokból kötelezheti az újságírókat az informátoraik kiadására.

Az LMP ezért azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg ezeket a passzusokat.