Az iskolai könyvtárakat is bővítik

Több oktatási intézményben „öröklik” a tankönyveket a fiatalabbak a felsőbb évfolyamoktól.

Az iskolakezdés közeledtével egyre fontosabbá válik a hátrányos anyagi helyzetű családok számára az igényelhető támogatások kérdése. A segítséget nyújtó rendszer alapvetően hasonló alapelvek alapján működik, az önkormányzatok és az iskolák együttműködésével.

A tankönyvtámogatással kapcsolatban az iskolák vezetősége dönt az igények előzetes felmérése alapján. Az önkormányzatok a központi költségvetésből adnak az iskoláknak a tanulók létszámától függően – tudtuk meg Kovács Gyulától, a debreceni polgármesteri hivatal oktatási osztályvezetőjétől. A tanulók általános hozzájárulásban részesülnek, melynek összege 2400 forint – ezt az önkormányzat igényli a központi költségvetésből.

Eltérő tantervek szerint

Ezen felül kiegészítő hozzájárulás adható rászorultsági alapon tartósan beteg, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknek, egyedülálló szülőknek, három vagy több gyermek esetén és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek. Ennek összege korosztályonként változó, az első négy osztályban 3600, az ötödik-nyolcadik évfolyamokon 7200, a kilencedikeseknek-tizenharmadikosoknak 9600 forint.

Az iskolák a tankönyvtámogatás összegének 25 százalékát kötelezően a könyvállományuk bővítésére fordítják: a kötelező és ajánlott irodalmak példányszámát növelik az iskolai könyvtárakban, és a tanulószobán is biztosítanak tankönyveket a diákoknak az előzetes igényfelmérés alapján – mondta el Kovács Gyula.

Az iskolák különböző tankönyveket használnak és eltérő helyi tantervek alapján dolgoznak, emiatt eltérő az intézményeket megillető támogatás mértéke – tájékoztatott Véber Sándorné, Hajdúnánás önkormányzatának oktatási ügyintézője.

Minden diák részesül a 2400 forintos általános hozzájárulásban, ezen felül az önkormányzat a hajdúnánási lakcímmel rendelkező tanulóknak nyújt támogatást. A középiskolások 30-40 százaléka a szomszédos településekről érkezik, őket ez nem illeti meg.

Iskolalátogatási igazolással

A szülőket terhelő költségek enyhítését Józsa Kálmán, Nagyrábé polgármestere is fontosnak tartja, ennek módjáról az iskolával egyeztetnek. A tankönyvtámogatást mindenki megkapja, a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben tanulók az iskolalátogatási igazolás bemutatásával fordulhatnak az önkormányzathoz.

A könyvtárbővítés és a tanulószobában biztosított tankönyvek mellett az alsóbb évfolyamok tanulóinak „örökítik” a felsősök a könyveiket, így is csökkenteni tudják a költségeket – ezt a módszert egyébként a megyében több iskolában is alkalmazzák.

Segítséget kérhetnek

A nehéz anyagi helyzetben lévő szülők iskoláztatáshoz, illetve betegség esetén egész évben igényelhetnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az önkormányzattól – fejtette ki kérdésünkre Muske Eszter, a debreceni önkormányzat szociális osztályvezetője.

Az egy főre eső jövedelem függvénye, mekkora összeget kaphatnak. A 13 millió forintos keretösszegből ebben az évben 1120 család részesült támogatásban, melyet az önkormányzat szociális osztályán, az erre rendszeresített formanyomtatvány segítségével lehet igényelni.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás akkor kérhető, ha az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb, mint 24 ezer 700 forint, és a szülő nem rendelkezik bejelentett vagyonnal. A jelenleg 5 ezer családot érintő – havonta 5434 forintos segítséget jelentő – támogatásra 70 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére.

S. A. A.